|
دانلود آهنگ گمشده (نیمه شبان تنها) مرضیه
نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
شد سپری عمری
خبر از مَه رفته من نرسید

بین به پیامی هم
گره از دل خسته من نگشود

نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
من که هم آوازم
با سخن سازم
راز جداییها
می گویم
من کیَم آهی
مانده به لبها
آتش عشقی
در دل شبها
راه گریزم
می بندد
خسته و تنها
ماه و ثریا
بر شب تارم
می خندد
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
در خلوت شبها
تنها منم
حیران به راهی
نا پیدا منم
افتاده ای از پا
در راه او
دلداده ای مست و
رسوا منم
بی پروا منم
بی پروا منم

Gomshodeh (Nimeh Shaban Tanha) Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

تکست آهنگ  مرضیه سنگ خارا {۴۷۹,۱۸۵}
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۱۹,۰۸۲}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۲۸۸,۷۷۱}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۲۶,۹۴۸}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۱۹,۶۳۲}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۱۳,۷۲۰}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۶۲,۳۹۶}

This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393