|
دانلود آهنگ اله ی ناز (بنان) بنان
بــــاز ای الهه ناز
با دل من بســـاز
کین غم جانگداز
برود ز برم
گــــــردل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سر
گنهت گذرم
بــــاز میکنم دست یاریبسویتدراز
بیا تا غم خود رابا راز و نیاز
زخاطر ببرم
گــــر نکند تیرخشمتدلم راهدف
بخدا همچون مرغ پرشور و شعف
بسویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست
ناز تو بیش از این بهر چیست
تو الهه نازی، در بزمم بنشین
من تورا وفادارم، بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگیری خبر
نیابی اثرم

فرستنده متن : حسين ازگلي

متن ترانه اله ی ناز (بنان) 10 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 2004/09/13 و ساعت 02:03:00 ب.ظ ارسال شده است.

Elaheyeh Naz Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

تکست آهنگ  بنان الهه ناز {۳۴۴,۶۹۷}
تکست آهنگ  بنان كاروان {۲۲۸,۹۴۵}
تکست آهنگ  بنان مستی رویا ( ... {۱۶۴,۰۰۲}
تکست آهنگ  بنان ای ایران {۱۴۲,۳۰۳}
تکست آهنگ  بنان کاروان {۱۲۱,۴۹۲}
تکست آهنگ  بنان الههء ناز {۱۱۵,۹۸۶}
تکست آهنگ  بنان می ناب {۹۱,۰۴۱}
تکست آهنگ  بنان هستی {۸۷,۶۲۵}

This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393