تک آهنگ های داریوش

۱. دوباره باز خواهم گشت {۳۷۵,۹۶۰ پخش}

۲. دوباره باز خواهم گشت (دمو) {۱۰۲,۵۸۵ پخش}

۳. دیوار (با فرامرز اصلانی) (ورژن پیانو فریبرز لاچینی) {۲۰,۶۵۴ پخش}

۴. دنیای این روزای من (ریمیکس حسین نجاری) {۴۹,۱۴۰ پخش}

۵. هو علی مدد {۲۴,۸۸۲ پخش}

۶. در این بن بست (با دکلمه) {۲۶,۶۹۱ پخش}

۷. نون و پنیر و سبزی (دکلمه زنده) {۲۴,۶۷۹ پخش}

۸. سقوط (ورژن پیانو فریبرز لاچینی) {۲۵,۵۹۹ پخش}

۹. سقوط (زنده) {۳۵۹,۹۷۰ پخش}

۱۰. تنگ غروبه (لایو بدون صدای کیوان) {۸۴,۹۸۸ پخش}

۱۱. نه {۶۸۴,۷۹۳ پخش}

۱۲. گوزن ها با بهروز وثوق {۳۵۱,۵۱۴ پخش}

۱۳. گناه بچه ها چیه {۳۳۰,۳۶۱ پخش}

۱۴. شهر ما {۵۴,۲۵۶ پخش}

۱۵. کفر نامه (دکلمه) {۱۲۹,۲۹۲ پخش}

۱۶. جام جم {۸۹,۰۴۴ پخش}

۱۷. حسودی(کمیاب) {۸۸,۲۰۲ پخش}

۱۸. یاور همیشه مومن (کمیاب با دکلمه) {۳۰۶,۹۴۵ پخش}

۱۹. نفس (کمیاب) {۷۸,۴۶۸ پخش}

۲۰. گهواره {۳۰,۷۶۳ پخش}

۲۱. دل مرده {۵۸,۰۹۴ پخش}

۲۲. دکلمه آزادی {۱۴۷,۴۹۸ پخش}

۲۳. چنین نخواهد ماند {۱۸۴,۳۲۹ پخش}

۲۴. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) {۸۹,۹۹۶ پخش}

۲۵. وعده ما لب دریا {۲۳۲,۱۷۴ پخش}

۲۶. همیشه غایب {۶۳,۷۷۲ پخش}

۲۷. مهمون ناخونده {۵۰,۷۳۱ پخش}

۲۸. دیوار (با فرامرز اصلانی) {۲۱۳,۷۵۱ پخش}

۲۹. تابوی ایرانی {۵۶,۰۱۹ پخش}

۳۰. آذربایجان {۴۸,۷۹۶ پخش}

۳۱. چشمان سیاه {۵۷,۷۹۸ پخش}

۳۲. ای عشق (همراه فرامرز اصلانی) {۲۴۹,۵۲۲ پخش}

۳۳. نا مردمان (دهان دختر زیبا) {۷۲,۹۴۵ پخش}

۳۴. خواب بهار {۴۰,۳۸۸ پخش}

۳۵. 300 گل سرخ {۱۱۸,۶۲۲ پخش}

۳۶. سراب {۱۸۵,۱۲۵ پخش}

۳۷. انسان {۳۳,۲۲۸ پخش}

۳۸. نیایش {۵۶,۴۲۵ پخش}

۳۹. دنیای این روزای من(تنهایی) {۱۳۲,۶۶۲ پخش}

۴۰. خونبازی {۶۶,۷۹۹ پخش}

۴۱. خون بازی {۱۸۶,۴۵۱ پخش}

۴۲. شهوت (دکلمه) {۱۲۵,۷۳۶ پخش}

۴۳. نترسون {۱۴۸,۲۶۲ پخش}

۴۴. به کدام {۵۷,۴۳۹ پخش}

۴۵. تنهایی {۱۱۰,۷۲۸ پخش}

۴۶. شطرنج (دکلمه) {۱۰۶,۷۹۷ پخش}

۴۷. دکلمه ی ای گل تازه {۲۷۵,۶۲۰ پخش}

۴۸. دکلمه ی آوار {۸۸,۸۸۸ پخش}

۴۹. قصه ی وفا. {۹۰,۲۱۴ پخش}

۵۰. من و دل {۱۰۵,۱۷۵ پخش}

۵۱. من و دل {۶۴,۳۶۵ پخش}

۵۲. ای غم من {۸۳,۹۵۹ پخش}

۵۳. نبسته پیمان {۹۸,۵۷۶ پخش}

۵۴. راهی {۹۷,۰۰۰ پخش}

۵۵. باران {۱۴۳,۶۶۰ پخش}

۵۶. معجزه (فقط یه لحظه) {۹۰,۲۷۷ پخش}

۵۷. نماز (داریوش) {۲۰۶,۶۳۷ پخش}

۵۸. پیمان شکسته {۷۵,۳۳۲ پخش}

۵۹. لب دریا (کامل) {۲۳۶,۶۸۳ پخش}

۶۰. آنا (مادر) {۱۵۸,۷۳۰ پخش}

۶۱. نفس(داریوش) {۱۸۹,۲۱۲ پخش}

۶۲. سبو {۵۸,۶۴۰ پخش}

۶۳. ای غم من {۱۱۶,۴۳۸ پخش}

۶۴. شیطنت {۱۰۶,۸۷۵ پخش}

۶۵. صبح بهار {۲۸۹,۵۸۲ پخش}

۶۶. لب دریا {۲۳۶,۶۵۲ پخش}

۶۷. هوشیاری {۸۰,۹۰۱ پخش}

۶۸. آهای جوون {۱۶۵,۱۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393