تک آهنگ های داریوش

۱. دوباره باز خواهم گشت {۴۲۳,۶۸۰ پخش}

۲. دوباره باز خواهم گشت (دمو) {۱۰۳,۵۰۶ پخش}

۳. دیوار (با فرامرز اصلانی) (ورژن پیانو فریبرز لاچینی) {۲۱,۸۷۱ پخش}

۴. دنیای این روزای من (ریمیکس حسین نجاری) {۴۹,۷۴۸ پخش}

۵. هو علی مدد {۲۵,۴۲۸ پخش}

۶. در این بن بست (با دکلمه) {۲۷,۰۸۱ پخش}

۷. نون و پنیر و سبزی (دکلمه زنده) {۲۵,۱۳۱ پخش}

۸. سقوط (ورژن پیانو فریبرز لاچینی) {۲۶,۰۹۸ پخش}

۹. سقوط (زنده) {۳۶۰,۳۶۰ پخش}

۱۰. تنگ غروبه (لایو بدون صدای کیوان) {۸۵,۴۱۰ پخش}

۱۱. نه {۶۸۹,۵۳۵ پخش}

۱۲. گوزن ها با بهروز وثوق {۳۵۴,۷۷۵ پخش}

۱۳. گناه بچه ها چیه {۳۳۱,۱۷۲ پخش}

۱۴. شهر ما {۵۴,۶۷۸ پخش}

۱۵. کفر نامه (دکلمه) {۱۳۰,۲۱۳ پخش}

۱۶. جام جم {۸۹,۸۲۴ پخش}

۱۷. حسودی(کمیاب) {۸۸,۵۷۶ پخش}

۱۸. یاور همیشه مومن (کمیاب با دکلمه) {۳۰۸,۴۴۳ پخش}

۱۹. نفس (کمیاب) {۷۹,۲۰۱ پخش}

۲۰. گهواره {۳۱,۰۲۸ پخش}

۲۱. دل مرده {۵۸,۶۴۰ پخش}

۲۲. دکلمه آزادی {۱۴۹,۱۸۲ پخش}

۲۳. چنین نخواهد ماند {۱۸۴,۵۶۳ پخش}

۲۴. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) {۹۰,۶۳۶ پخش}

۲۵. وعده ما لب دریا {۲۳۳,۰۳۲ پخش}

۲۶. همیشه غایب {۶۴,۴۹۰ پخش}

۲۷. مهمون ناخونده {۵۱,۱۸۳ پخش}

۲۸. دیوار (با فرامرز اصلانی) {۲۱۵,۱۸۶ پخش}

۲۹. تابوی ایرانی {۵۶,۲۸۴ پخش}

۳۰. آذربایجان {۴۸,۹۹۹ پخش}

۳۱. چشمان سیاه {۵۸,۰۶۳ پخش}

۳۲. ای عشق (همراه فرامرز اصلانی) {۲۵۲,۰۱۸ پخش}

۳۳. نا مردمان (دهان دختر زیبا) {۷۳,۳۰۴ پخش}

۳۴. خواب بهار {۴۰,۶۶۹ پخش}

۳۵. 300 گل سرخ {۱۱۹,۵۵۸ پخش}

۳۶. سراب {۱۸۶,۱۲۳ پخش}

۳۷. انسان {۳۳,۳۹۹ پخش}

۳۸. نیایش {۵۶,۷۲۱ پخش}

۳۹. دنیای این روزای من(تنهایی) {۱۳۳,۳۶۴ پخش}

۴۰. خونبازی {۶۷,۰۴۸ پخش}

۴۱. خون بازی {۱۸۷,۶۵۲ پخش}

۴۲. شهوت (دکلمه) {۱۲۶,۵۹۴ پخش}

۴۳. نترسون {۱۴۹,۰۱۱ پخش}

۴۴. به کدام {۵۷,۶۴۲ پخش}

۴۵. تنهایی {۱۱۱,۳۳۷ پخش}

۴۶. شطرنج (دکلمه) {۱۰۷,۰۴۷ پخش}

۴۷. دکلمه ی ای گل تازه {۲۷۶,۶۰۳ پخش}

۴۸. دکلمه ی آوار {۸۹,۲۶۳ پخش}

۴۹. قصه ی وفا. {۹۰,۵۱۱ پخش}

۵۰. من و دل {۱۰۵,۹۲۴ پخش}

۵۱. من و دل {۶۴,۵۳۷ پخش}

۵۲. ای غم من {۸۴,۳۱۸ پخش}

۵۳. نبسته پیمان {۹۹,۲۱۶ پخش}

۵۴. راهی {۹۷,۳۵۹ پخش}

۵۵. باران {۱۴۳,۹۲۵ پخش}

۵۶. معجزه (فقط یه لحظه) {۹۰,۵۷۳ پخش}

۵۷. نماز (داریوش) {۲۰۷,۱۹۹ پخش}

۵۸. پیمان شکسته {۷۵,۷۰۶ پخش}

۵۹. لب دریا (کامل) {۲۳۷,۲۹۱ پخش}

۶۰. آنا (مادر) {۱۵۸,۹۷۹ پخش}

۶۱. نفس(داریوش) {۱۸۹,۵۲۴ پخش}

۶۲. سبو {۵۸,۸۷۴ پخش}

۶۳. ای غم من {۱۱۶,۷۰۳ پخش}

۶۴. شیطنت {۱۰۷,۲۵۰ پخش}

۶۵. صبح بهار {۲۸۹,۸۴۸ پخش}

۶۶. لب دریا {۲۳۶,۹۹۵ پخش}

۶۷. هوشیاری {۸۱,۱۵۱ پخش}

۶۸. آهای جوون {۱۶۵,۶۵۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393