تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام {۲۹,۹۳۶ پخش}

۲. اسیر دام تو {۴۰۳,۴۶۲ پخش}

۳. آمد آمد {۱۰۶,۷۵۰ پخش}

۴. قصه گو {۱۹,۵۷۸ پخش}

۵. روی تو زیبا شده {۲۰,۳۱۱ پخش}

۶. دل جدایی {۱۹,۸۷۴ پخش}

۷. رقیب {۲۸,۹۲۲ پخش}

۸. بردی از یادم {۶۶۵,۲۶۲ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۴,۷۲۵ پخش}

۱۰. عاشقم من {۲۹۷,۱۱۷ پخش}

۱۱. گل خشک {۱۷,۱۷۵ پخش}

۱۲. پر بسته {۱۲,۴۳۳ پخش}

۱۳. می گذرم {۴۴,۸۳۴ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم {۵۴,۹۱۲ پخش}

۱۵. آمدم {۱۱,۰۲۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393