تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام {۲۹,۸۴۲ پخش}

۲. اسیر دام تو {۴۰۲,۶۳۶ پخش}

۳. آمد آمد {۱۰۶,۶۴۱ پخش}

۴. قصه گو {۱۹,۵۳۱ پخش}

۵. روی تو زیبا شده {۲۰,۲۶۴ پخش}

۶. دل جدایی {۱۹,۸۴۳ پخش}

۷. رقیب {۲۸,۹۲۲ پخش}

۸. بردی از یادم {۶۶۴,۳۵۷ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۴,۷۰۹ پخش}

۱۰. عاشقم من {۲۹۶,۴۰۰ پخش}

۱۱. گل خشک {۱۷,۱۹۱ پخش}

۱۲. پر بسته {۱۲,۴۳۳ پخش}

۱۳. می گذرم {۴۴,۷۷۲ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم {۵۴,۸۸۰ پخش}

۱۵. آمدم {۱۰,۹۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393