تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۲,۶۵۰ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۴,۶۱۷ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۳,۹۶۲ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۸,۱۲۷ پخش}

۵. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۱,۲۱۵ پخش}

۶. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۴,۵۳۹ پخش}

۷. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۵۴۶ پخش}

۸. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۱۹,۳۴۴ پخش}

۹. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۳۸۸ پخش}

۱۰. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۱۸۶ پخش}

۱۱. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۰۴۸ پخش}

۱۲. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۴۷,۹۹۷ پخش}

۱۳. پهلوانان نمی میرند ( از آلبوم فاصله از محمد اصفهانی) {۱۱۴,۲۸۵ پخش}

۱۴. آسیمه سر ( از آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی) {۲۴۱,۱۹۱ پخش}

۱۵. کتیبه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {۶۸,۱۷۲ پخش}

۱۶. پنجره ( از آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری) {۳۹,۶۷۰ پخش}

۱۷. هم غصه ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۷۲,۳۶۸ پخش}

۱۸. خسته نشو(هاتف) ( از آلبوم سفره سین از هاتف) {۲,۱۶۸ پخش}

۱۹. بوی سفر ( از آلبوم زرتشت از گوگوش) {۴۱,۹۹۵ پخش}

۲۰. موسیقی ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۸,۳۳۰ پخش}

۲۱. دلم گرفته ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۳۴۹,۶۷۴ پخش}

۲۲. شب عشق ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۳۱,۵۷۴ پخش}

۲۳. سیاه و سپید ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۷۱,۲۴۵ پخش}

۲۴. دلم گرفت ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۲۶۰,۳۰۱ پخش}

۲۵. لیلای من کو ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۱۱۷,۹۲۰ پخش}

۲۶. هم گریه ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۹۶,۴۵۴ پخش}

۲۷. طپش ( از آلبوم طپش از ابی) {۸۶,۸۷۶ پخش}

۲۸. تو کی هستی ( از آلبوم پیر از ابی) {۱۸,۹۰۷ پخش}

۲۹. مولای سبزپوش ( از آلبوم شب زده از ابی) {۴۳,۴۹۲ پخش}

۳۰. سبد ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۰۳,۶۴۶ پخش}

۳۱. خاتون ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۲۸,۷۴۶ پخش}

۳۲. خورجین ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۱۹,۹۶۴ پخش}

۳۳. خاکستری ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۱۸۹,۶۶۴ پخش}

۳۴. طلایه دار ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۸۲,۴۱۰ پخش}

۳۵. عروسک ( شب آفتابی ) ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۳۹,۶۸۲ پخش}

۳۶. خونه ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۳۳,۲۵۹ پخش}

۳۷. پسرم ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۱,۵۲۸ پخش}

۳۸. جنگل ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۸۲,۳۶۸ پخش}

۳۹. پنجره ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۵۷,۲۰۵ پخش}

۴۰. جنگل ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۱۱,۴۶۶ پخش}

۴۱. رسول رستاخیز ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۰۰,۷۶۰ پخش}

۴۲. طلایه دار ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۰۹,۱۶۸ پخش}

۴۳. مرد من ( از آلبوم قلک چشات از سیمین غانم) {۱۹۷,۱۸۴ پخش}

۴۴. خانه به دوش ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۸,۵۹۲ پخش}

۴۵. شب و دیوار ( از آلبوم همسفر از ستار) {۲۳,۹۳۰ پخش}

۴۶. شهر غم ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۷,۴۸۵ پخش}

۴۷. مرثیه ( از آلبوم شام آخر از ستار) {۴۱,۲۴۶ پخش}

۴۸. فردا که نیستی ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۰۰۷ پخش}

۴۹. دیدار ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۶۳۱ پخش}

۵۰. مرثیه ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۴۷۵ پخش}

۵۱. سقوط ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۵۸۴ پخش}

۵۲. مرگ ماهی ها ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۲۹,۰۱۶ پخش}

۵۳. پرنده ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۱۸۰,۹۱۳ پخش}

۵۴. دلشوره ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۵۶۷ پخش}

۵۵. دیباچه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶۵۵ پخش}

۵۶. همسفر ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۵۰۵ پخش}

۵۷. منجی ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۳۷,۷۸۳ پخش}

۵۸. نوای غربت ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۵۳۰ پخش}

۵۹. بهونه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۱۱,۴۸۱ پخش}

۶۰. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۸۹,۲۰۰ پخش}

۶۱. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۴۵,۷۰۸ پخش}

۶۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۵۷,۳۹۲ پخش}

۶۳. ای خدا ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۶۴,۴۵۹ پخش}

۶۴. مادر بزرگ ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۷,۸۰۰ پخش}

۶۵. پرنده ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۳,۸۵۲ پخش}

۶۶. فضای تهی ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۴,۶۶۳ پخش}

۶۷. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۴,۱۴۸ پخش}

۶۸. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۱,۰۱۲ پخش}

۶۹. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۵۱,۹۳۲ پخش}

۷۰. خسته نشو (هاتف) ( از آلبوم سفره سین از داریوش) {۱۰,۶۲۳ پخش}

۷۱. علی کنکوری (داریوش) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۶۰,۶۵۲ پخش}

۷۲. فریاد زیر آب ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۶۲۷,۶۵۰ پخش}

۷۳. خورشید خانم ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۸۹,۶۶۸ پخش}

۷۴. گمشده ( از آلبوم نا مشخص از مرتضی) {۲,۱۸۴ پخش}

۷۵. آشپزخونه ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۲۳,۴۰۰ پخش}

۷۶. خاتون ( از آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی) {۸۵۸ پخش}

۷۷. من از سفر میام ( از آلبوم به یادم باش از راد) {۱۰,۹۲۰ پخش}

۷۸. خونه ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۴۹,۴۰۵ پخش}

۷۹. شهر غم ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۹۵,۹۲۴ پخش}

۸۰. بن بست ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۱۲۴,۸۱۵ پخش}

۸۱. موسقی فیلم مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۸,۵۱۷ پخش}

۸۲. ترانه مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۰۸,۷۹۴ پخش}

۸۳. علی کنکوری ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۲۱۵,۳۴۲ پخش}

۸۴. پسرم ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۵۳,۸۳۵ پخش}

۸۵. نازلی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۸,۳۹۲ پخش}

۸۶. قاب عکس ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۰,۵۹۲ پخش}

۸۷. تموم شد ترانه ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۲۲,۶۶۶ پخش}

۸۸. زنگی و رومی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۷,۷۶۸ پخش}

۸۹. مهتاب ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۳۵۸ پخش}

۹۰. سفر نکن ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۸۴۲ پخش}

۹۱. نامه های پاره ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۷۱۷ پخش}

۹۲. دریا ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۴۵,۴۴۲ پخش}

۹۳. بغض ( از آلبوم بچه های ایران از داریوش) {۹۶,۸۲۹ پخش}

۹۴. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۸۸,۶۳۹ پخش}

۹۵. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۱۸۰,۱۴۸ پخش}

۹۶. خم می ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۴۰,۲۱۶ پخش}

۹۷. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۶۱,۴۹۵ پخش}

۹۸. شعر عربی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۱۰,۶۲۳ پخش}

۹۹. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۲۴,۸۹۷ پخش}

۱۰۰. وقتی تو با من نیستی ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۸۹,۲۸۶ پخش}

۱۰۱. جدایی ( از آلبوم طلوع از معین) {۷۰۷,۸۸۱ پخش}

۱۰۲. خاک سبز ( از آلبوم صدف ها از حمید حامی) {۱,۸۴۰ پخش}

۱۰۳. عاشقانه ( از آلبوم حس تنهایی از ابی) {۲۷۴,۵۹۱ پخش}

۱۰۴. مادر بزرگ ( از آلبوم غریبه از عارف) {۴,۱۴۹ پخش}

۱۰۵. تپش ( از آلبوم غریبه از عارف) {۷,۲۸۵ پخش}

۱۰۶. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {۳۶,۷۰۶ پخش}

۱۰۷. شهر غم ( از آلبوم شهر غم از ستار) {۴۲,۵۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393