تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۲,۷۲۸ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۴,۸۶۶ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۳,۹۷۸ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۸,۷۰۴ پخش}

۵. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۱,۲۳۰ پخش}

۶. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۴,۶۶۴ پخش}

۷. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۵۴۶ پخش}

۸. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۱۹,۵۴۶ پخش}

۹. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۴۱۹ پخش}

۱۰. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۲۶۴ پخش}

۱۱. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۱۱۰ پخش}

۱۲. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۴۸,۱۲۲ پخش}

۱۳. پهلوانان نمی میرند ( از آلبوم فاصله از محمد اصفهانی) {۱۱۴,۴۱۰ پخش}

۱۴. آسیمه سر ( از آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی) {۲۴۱,۳۷۸ پخش}

۱۵. کتیبه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {۶۸,۳۲۸ پخش}

۱۶. پنجره ( از آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری) {۳۹,۶۸۶ پخش}

۱۷. هم غصه ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۷۲,۵۲۴ پخش}

۱۸. خسته نشو(هاتف) ( از آلبوم سفره سین از هاتف) {۲,۱۹۹ پخش}

۱۹. بوی سفر ( از آلبوم زرتشت از گوگوش) {۴۲,۰۲۶ پخش}

۲۰. موسیقی ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۸,۳۷۷ پخش}

۲۱. دلم گرفته ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۳۴۹,۹۵۴ پخش}

۲۲. شب عشق ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۳۱,۵۴۳ پخش}

۲۳. سیاه و سپید ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۷۱,۳۰۷ پخش}

۲۴. دلم گرفت ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۲۶۰,۶۷۶ پخش}

۲۵. لیلای من کو ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۱۱۸,۰۶۰ پخش}

۲۶. هم گریه ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۹۶,۸۱۳ پخش}

۲۷. طپش ( از آلبوم طپش از ابی) {۸۷,۰۱۶ پخش}

۲۸. تو کی هستی ( از آلبوم پیر از ابی) {۱۸,۹۵۴ پخش}

۲۹. مولای سبزپوش ( از آلبوم شب زده از ابی) {۴۳,۵۳۹ پخش}

۳۰. سبد ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۰۳,۸۴۹ پخش}

۳۱. خاتون ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۲۸,۹۱۸ پخش}

۳۲. خورجین ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۲۰,۱۶۶ پخش}

۳۳. خاکستری ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۱۹۰,۱۰۱ پخش}

۳۴. طلایه دار ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۸۲,۸۰۰ پخش}

۳۵. عروسک ( شب آفتابی ) ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۳۹,۹۳۲ پخش}

۳۶. خونه ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۳۳,۳۲۱ پخش}

۳۷. پسرم ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۱,۵۹۰ پخش}

۳۸. جنگل ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۸۲,۶۳۳ پخش}

۳۹. پنجره ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۵۷,۳۴۵ پخش}

۴۰. جنگل ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۱۱,۴۶۶ پخش}

۴۱. رسول رستاخیز ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۰۰,۹۰۰ پخش}

۴۲. طلایه دار ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۰۹,۲۹۳ پخش}

۴۳. مرد من ( از آلبوم قلک چشات از سیمین غانم) {۱۹۷,۹۳۲ پخش}

۴۴. خانه به دوش ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۸,۶۳۹ پخش}

۴۵. شب و دیوار ( از آلبوم همسفر از ستار) {۲۴,۰۳۹ پخش}

۴۶. شهر غم ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۷,۶۴۱ پخش}

۴۷. مرثیه ( از آلبوم شام آخر از ستار) {۴۱,۳۷۱ پخش}

۴۸. فردا که نیستی ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۰۰۷ پخش}

۴۹. دیدار ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۶۳۱ پخش}

۵۰. مرثیه ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۴۶۰ پخش}

۵۱. سقوط ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۵۸۴ پخش}

۵۲. مرگ ماهی ها ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۲۹,۰۴۷ پخش}

۵۳. پرنده ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۱۸۱,۰۸۴ پخش}

۵۴. دلشوره ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۵۸۳ پخش}

۵۵. دیباچه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶۸۶ پخش}

۵۶. همسفر ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۵۲۰ پخش}

۵۷. منجی ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۳۷,۷۸۳ پخش}

۵۸. نوای غربت ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۵۳۰ پخش}

۵۹. بهونه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۱۱,۴۹۷ پخش}

۶۰. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۸۹,۲۷۸ پخش}

۶۱. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۴۵,۸۱۷ پخش}

۶۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۵۷,۴۵۴ پخش}

۶۳. ای خدا ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۶۴,۵۲۱ پخش}

۶۴. مادر بزرگ ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۷,۸۴۶ پخش}

۶۵. پرنده ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۳,۸۸۳ پخش}

۶۶. فضای تهی ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۴,۶۷۹ پخش}

۶۷. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۴,۱۴۸ پخش}

۶۸. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۱,۱۰۶ پخش}

۶۹. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۵۱,۹۶۳ پخش}

۷۰. خسته نشو (هاتف) ( از آلبوم سفره سین از داریوش) {۱۰,۶۷۰ پخش}

۷۱. علی کنکوری (داریوش) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۶۰,۶۹۹ پخش}

۷۲. فریاد زیر آب ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۶۳۰,۳۸۰ پخش}

۷۳. خورشید خانم ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۸۹,۸۲۴ پخش}

۷۴. گمشده ( از آلبوم نا مشخص از مرتضی) {۲,۲۱۵ پخش}

۷۵. آشپزخونه ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۲۳,۳۸۴ پخش}

۷۶. خاتون ( از آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی) {۸۵۸ پخش}

۷۷. من از سفر میام ( از آلبوم به یادم باش از راد) {۱۱,۰۲۹ پخش}

۷۸. خونه ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۴۹,۵۷۶ پخش}

۷۹. شهر غم ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۹۶,۱۵۸ پخش}

۸۰. بن بست ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۱۲۵,۱۷۴ پخش}

۸۱. موسقی فیلم مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۸,۵۷۹ پخش}

۸۲. ترانه مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۰۸,۸۷۲ پخش}

۸۳. علی کنکوری ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۲۱۵,۶۳۸ پخش}

۸۴. پسرم ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۵۳,۹۱۳ پخش}

۸۵. نازلی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۸,۴۳۹ پخش}

۸۶. قاب عکس ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۰,۶۰۸ پخش}

۸۷. تموم شد ترانه ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۲۲,۷۱۳ پخش}

۸۸. زنگی و رومی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۷,۷۶۸ پخش}

۸۹. مهتاب ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۳۵۸ پخش}

۹۰. سفر نکن ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۸۴۲ پخش}

۹۱. نامه های پاره ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۷۳۳ پخش}

۹۲. دریا ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۴۵,۴۷۴ پخش}

۹۳. بغض ( از آلبوم بچه های ایران از داریوش) {۹۶,۹۳۸ پخش}

۹۴. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۸۸,۷۱۷ پخش}

۹۵. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۱۸۰,۱۸۰ پخش}

۹۶. خم می ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۴۰,۲۱۶ پخش}

۹۷. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۶۱,۵۴۲ پخش}

۹۸. شعر عربی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۱۰,۶۳۹ پخش}

۹۹. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۲۵,۰۰۶ پخش}

۱۰۰. وقتی تو با من نیستی ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۸۹,۵۳۶ پخش}

۱۰۱. جدایی ( از آلبوم طلوع از معین) {۷۰۹,۰۶۶ پخش}

۱۰۲. خاک سبز ( از آلبوم صدف ها از حمید حامی) {۱,۸۲۵ پخش}

۱۰۳. عاشقانه ( از آلبوم حس تنهایی از ابی) {۲۷۵,۳۵۵ پخش}

۱۰۴. مادر بزرگ ( از آلبوم غریبه از عارف) {۴,۱۴۹ پخش}

۱۰۵. تپش ( از آلبوم غریبه از عارف) {۷,۳۱۶ پخش}

۱۰۶. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {۳۶,۹۰۹ پخش}

۱۰۷. شهر غم ( از آلبوم شهر غم از ستار) {۴۲,۸۶۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.15 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393