تک آهنگ های شهرام کاشانی

۱. حس خوبی {۱۲۲,۱۰۱ پخش}

۲. تو باید برگردی {۷۲,۱۱۸ پخش}

۳. نازی {۵,۳۶۶ پخش}

۴. یکی بود یکی نبود {۱,۷۱۶ پخش}

۵. بوی عیدی {۴۷,۳۱۴ پخش}

۶. مادر {۴۲,۸۵۳ پخش}

۷. باشی نباشی {۴۶,۲۰۷ پخش}

۸. عاشق {۲۱,۶۰۶ پخش}

۹. خیلی وقته {۲۱,۲۰۰ پخش}

۱۰. هوایی {۱۱,۱۶۹ پخش}

۱۱. خانومی {۱۱,۷۶۲ پخش}

۱۲. چشمات {۹,۲۹۷ پخش}

۱۳. اکسیژن (همراهی شهرام فرشید) {۵,۳۰۴ پخش}

۱۴. برام یکمی (با بهبود) {۲۹,۳۹۰ پخش}

۱۵. آذر {۱۸,۷۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهرام کاشانی :

شهرام کی
شهرام کاشانی در July 7th 1974 در 16 تیر 1353 متولد شد.
Shahram Kashani


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393