تک آهنگ های واروژان

۱. دو ماهی ( از آلبوم دو ماهی از گوگوش) {۸۱,۶۸۱ پخش}

۲. وقتشه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {۲۷۸,۴۶۰ پخش}

۳. فصل تازه ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۶۶,۴۳۶ پخش}

۴. قصهء بره و گرگ ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۱۴,۴۹۲ پخش}

۵. بی زار ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۸,۳۱۴ پخش}

۶. کج کلاه خان ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۷۲,۱۰۳ پخش}

۷. حرف ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۲۳,۰۸۸ پخش}

۸. دیگه گریه دل رو وا نمیکنه ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۴۳,۵۲۴ پخش}

۹. هم خونه ( از آلبوم جاده از گوگوش) {۱۷,۲۲۲ پخش}

۱۰. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۵۴۵ پخش}

۱۱. کویر ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۰۸,۰۴۵ پخش}

۱۲. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۲,۹۴۰ پخش}

۱۳. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۳۹,۵۸۰ پخش}

۱۴. غریب آشنا ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۲۵,۹۶۲ پخش}

۱۵. منت ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۷,۸۴۶ پخش}

۱۶. سردار جنگل ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۳۰,۴۰۴ پخش}

۱۷. دوهول ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۵۱,۸۵۴ پخش}

۱۸. کجا بودم کجا رفتم ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۶۴,۱۱۶ پخش}

۱۹. بزن باران ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۴۵۵,۴۷۳ پخش}

۲۰. نفس ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۱۱۷,۳۹۰ پخش}

۲۱. مرگ قو ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۲۶۵,۰۴۴ پخش}

۲۲. شب زده ( از آلبوم شب زده از ابی) {۲۸۴,۰۷۶ پخش}

۲۳. بوی گندم ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۳۱۶,۷۱۱ پخش}

۲۴. یاور همیشه مومن ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۸۰۴,۶۶۳ پخش}

۲۵. وطن ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۲۲,۰۴۲ پخش}

۲۶. شب شیشه ای ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۲۲,۵۴۲ پخش}

۲۷. باور کن ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۳۵,۶۶۱ پخش}

۲۸. پل ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۵۲,۷۵۹ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۴۶,۸۳۱ پخش}

۳۰. دریایی ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۴۵,۳۶۴ پخش}

۳۱. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۵۰,۳۷۲ پخش}

۳۲. وقتشه ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۶۷,۰۴۸ پخش}

۳۳. شام آخر ( از آلبوم شام آخر از ستار) {۱۴۴,۲۰۶ پخش}

۳۴. دریایی ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۱۰۳,۴۷۴ پخش}

۳۵. گهواره ( از آلبوم پل از گوگوش) {۱۲۷,۸۴۲ پخش}

۳۶. همسفر ( از آلبوم پل از گوگوش) {۴۶۷,۰۹۵ پخش}

۳۷. ماه پیشونی ( از آلبوم پل از گوگوش) {۹۶,۷۰۴ پخش}

۳۸. پل ( از آلبوم پل از گوگوش) {۳۶۶,۵۶۸ پخش}

۳۹. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم پل از گوگوش) {۱۷۸,۵۴۲ پخش}

۴۰. مخلوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {۲۰۸,۷۴۳ پخش}

۴۱. باور کن ( از آلبوم پل از گوگوش) {۲۶۶,۴۹۴ پخش}

۴۲. من و تو (داریوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۳۷,۶۲۷ پخش}

۴۳. قصه دو ماهی ( از آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش) {۷۸,۹۳۶ پخش}

۴۴. طلاق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۱۶۰,۰۵۶ پخش}

۴۵. همسفر ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۵۷,۰۸۰ پخش}

۴۶. ماه پیشونی ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۱۱۵,۸۴۵ پخش}

۴۷. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۴۶,۹۴۰ پخش}

۴۸. باور کن ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۲۵,۳۵۰ پخش}

۴۹. پُل ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۴۵,۴۵۸ پخش}

۵۰. حرف ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۱۶,۸۶۳ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۴,۱۴۸ پخش}

۵۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۵۱,۹۹۴ پخش}

۵۳. کندو (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۵۷,۵۶۴ پخش}

۵۴. پوست شیر (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۸۹,۹۰۲ پخش}

۵۵. برادر جان ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۳۵۲,۳۱۰ پخش}

۵۶. عشق من عاشقم باش ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۲۵۶,۴۴۸ پخش}

۵۷. اجازه ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۱۶۸,۹۱۶ پخش}

۵۸. جشن دلتنگی ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۱۸۰,۲۵۸ پخش}

۵۹. هفته خاکستری ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۹۷,۹۲۱ پخش}

۶۰. وطن (بگو به ایران) ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۶۹,۱۳۹ پخش}

۶۱. وطن ( از آلبوم هم صدا از داریوش) {۳۷,۸۹۲ پخش}

۶۲. عروسک شکسته ( از آلبوم عکس از نلی) {۴,۷۲۶ پخش}

۶۳. حرف ( از آلبوم قدغن از شهیار قنبری) {۵۵,۲۸۶ پخش}

۶۴. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی) {۱۸,۷۲۰ پخش}

۶۵. اسکله ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی) {۵۴۶ پخش}

۶۶. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی از نلی) {۲۵,۲۷۲ پخش}

۶۷. وسوسه ( از آلبوم نلی از نلی) {۱,۳۱۰ پخش}

۶۸. اسکله ( از آلبوم نلی از نلی) {۷۶۴ پخش}

۶۹. جمعه ( از آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد) {۶۶,۲۶۸ پخش}

۷۰. اجازه ( از آلبوم صحنه 3 از داریوش) {۳۰,۷۶۳ پخش}

۷۱. ماهی دلتنگ ( از آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی) {۴۹,۲۶۴ پخش}

۷۲. حرف آخر من ( از آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش) {۱۳,۱۹۷ پخش}

۷۳. رقص روز ( از آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن) {۱,۷۴۷ پخش}

۷۴. نفرین برغم ( از آلبوم کجاوه از ویگن) {۳,۲۹۱ پخش}

۷۵. ای دادوبیداد ( از آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن) {۱,۳۴۱ پخش}

۷۶. صبح بهاران ( از آلبوم ویگن 3 (فنجون طلا) از ویگن) {۲,۱۶۸ پخش}

۷۷. غرور شکسته ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف) {۵,۳۹۷ پخش}

۷۸. بوی فریاد ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف) {۴,۹۱۴ پخش}

۷۹. کوچولو ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۱۷,۵۸۱ پخش}

۸۰. قصه کبوتر چاهی ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۲۲,۰۱۱ پخش}

۸۱. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۳۶۴ پخش}

۸۲. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {۳۶,۹۸۷ پخش}

۸۳. ناجی ( از آلبوم دختر چوپون از شیفته) {۹۰۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393