تک آهنگ های حسن شماعی زاده

۱. تصمیم {۶۲,۸۲۱ پخش}

۲. تو هستی ( از پریسا برهان) {۳۹,۲۹۶ پخش}

۳. در سوگ شاهزاده ( از ستار) {۱۲,۴۶۴ پخش}

۴. اسارت {۲۲۴,۸۸۹ پخش}

۵. دو پنجره ( از مهناز) {۴,۹۱۴ پخش}

۶. گل ناز {۷۹,۷۴۷ پخش}

۷. خداحافظ (ورژن جدید) {۹,۸۱۲ پخش}

۸. تو چطوری؟ (ورژن و شعر جدید) {۳۸,۰۹۵ پخش}

۹. سرزمین لاله ها {۹۵,۴۸۷ پخش}

۱۰. رستن ( از فرزین) {۱۶,۸۱۶ پخش}

۱۱. تنها نمون ( از پریسا برهان) {۶۱,۱۸۳ پخش}

۱۲. هیاهو(بی کلام پیانو) {۱۰,۶۰۸ پخش}

۱۳. وای چه شیرینه {۵۳,۲۱۱ پخش}

۱۴. جوونی {۲۰۹,۷۲۶ پخش}

۱۵. غم هفت آسمون ( از لیدا) {۲۸,۵۶۳ پخش}

۱۶. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۱,۶۵۰ پخش}

۱۷. مهتاب ناز من {۳۰۹,۰۸۲ پخش}

۱۸. معبد عشق ( از وحید اصلانی) {۱,۷۹۴ پخش}

۱۹. ممنونم {۱۵۱,۹۲۸ پخش}

۲۰. غربت {۸۵,۸۹۳ پخش}

۲۱. لالایی(کمیاب) {۵۱,۵۵۸ پخش}

۲۲. طلسم ( از علیرضا تجویدی) {۲۸,۲۹۸ پخش}

۲۳. کویر {۶۷,۱۷۳ پخش}

۲۴. هیاهو ( از گوگوش) {۳۰۸,۵۶۸ پخش}

۲۵. هیاهو {۱۹۵,۳۲۷ پخش}

۲۶. صدا {۱۶,۰۲۱ پخش}

۲۷. جای کسی باشم {۱,۲۶۳ پخش}

۲۸. یادت بیاد {۱,۲۴۸ پخش}

۲۹. شهر خالی {۷,۷۸۴ پخش}

۳۰. ما دو تا {۱,۴۱۹ پخش}

۳۱. یه اسمه (با شماعی زاده) ( از لیلا فروهر) {۴۵,۰۰۶ پخش}

۳۲. کمتر کمتر {۸۲,۹۲۹ پخش}

۳۳. تولد {۱۹۸,۹۰۰ پخش}

۳۴. تو میای {۶۶,۹۸۶ پخش}

۳۵. تو چطوری {۱,۹۳۴ پخش}

۳۶. پرنده ( از سیمین غانم) {۱۶۵,۵۶۲ پخش}

۳۷. پنجره امید {۵,۵۸۴ پخش}

۳۸. درو باز کن {۳۷,۵۳۳ پخش}

۳۹. شهبانو ( از ستار) {۱۴۱,۶۴۸ پخش}

۴۰. بین ما هرچی بوده تموم شده ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۹۰,۶۰۴ پخش}

۴۱. اون منم ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۷۴,۵۸۳ پخش}

۴۲. دو پنجره ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۳۲۹,۰۳۵ پخش}

۴۳. من و تو ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۱۸۵,۵۶۲ پخش}

۴۴. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۵۴۵ پخش}

۴۵. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۲,۹۲۵ پخش}

۴۶. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۳۹,۵۴۹ پخش}

۴۷. کولی ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۷۳,۵۳۸ پخش}

۴۸. مخلوق ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۱۲۵,۷۸۲ پخش}

۴۹. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۰,۹۲۴ پخش}

۵۰. شب ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۲,۵۴۱ پخش}

۵۱. یاور ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۳,۹۱۴ پخش}

۵۲. شکار ( از آلبوم خلیج از ابی) {۸۰,۵۸۹ پخش}

۵۳. باغ بلور ( از آلبوم نازی ناز کن از ابی) {۱۲۸,۴۰۳ پخش}

۵۴. چشم من ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۸۹۰,۶۳۵ پخش}

۵۵. دستهای تو ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۵۸۱,۹۲۶ پخش}

۵۶. طلوع ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۱,۱۶۹ پخش}

۵۷. نیا نیا ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۳,۶۶۶ پخش}

۵۸. دوستت دارم ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۱۲,۵۴۲ پخش}

۵۹. دوستت دارم ( از آلبوم با شما از مارتیک) {۳۹,۳۲۷ پخش}

۶۰. عروس خلیج ( از آلبوم چشمون من از شیلا) {۱۴۰,۷۴۳ پخش}

۶۱. دختر کردستان ( از آلبوم قاصدک از شیلا) {۲۷,۱۵۹ پخش}

۶۲. مسافر غریبه ( از آلبوم افسونگر از شیلا) {۲,۸۸۶ پخش}

۶۳. هوس ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۱۲۷,۱۸۶ پخش}

۶۴. شکوه ( از آلبوم Love Songs از لیلا فروهر) {۸,۳۱۴ پخش}

۶۵. مادر ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۱۲۷,۷۹۵ پخش}

۶۶. دو پنجره ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۵۱,۴۱۷ پخش}

۶۷. مرداب ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۲,۹۱۵ پخش}

۶۸. جاده ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۷,۹۲۳ پخش}

۶۹. گنجیشکا ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۶۸,۰۰۰ پخش}

۷۰. مرداب ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۲۶۵,۵۹۰ پخش}

۷۱. هیچکی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۲۱,۰۵۶ پخش}

۷۲. گناه ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۳۸,۸۷۱ پخش}

۷۳. به دیدارم بیا ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۷۴,۷۹۸ پخش}

۷۴. پنجره ( از آلبوم پنجره از معین) {۳۳۶,۱۹۵ پخش}

۷۵. میلاد ( از آلبوم تولد عشق از معین) {۳۷۵,۳۲۰ پخش}

۷۶. آرزو (کردی) ( از آلبوم سفر از معین) {۹۱,۹۱۵ پخش}

۷۷. بیا دستم بگیر ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۸۲,۶۶۴ پخش}

۷۸. کوچه ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۹۵,۷۹۹ پخش}

۷۹. لیلی و مجنون ( از آلبوم هوس از معین) {۱۴۶,۰۴۷ پخش}

۸۰. خواب و بیدار ( از آلبوم خواب و بیدار از بیژن مرتضوی) {۹۲,۰۵۵ پخش}

۸۱. یه غریبه ( از آلبوم دروغ چرا از هومن بختیاری) {۵۳,۷۲۶ پخش}

۸۲. جشن ستاره ها ( از آلبوم دریچه از منصور) {۲۵,۰۲۲ پخش}

۸۳. مخلوق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۵۱,۱۵۲ پخش}

۸۴. پیشکش ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۲۶,۵۸۲ پخش}

۸۵. لحظهء بیداری ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۴۶,۰۶۶ پخش}

۸۶. کیه کیه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۶۴,۵۰۶ پخش}

۸۷. نمیاد ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۸۴,۰۶۸ پخش}

۸۸. کویر ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۱۴۳,۹۸۸ پخش}

۸۹. منو گنجشکهای خونه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۲۸۱,۰۴۹ پخش}

۹۰. حالا باز دوباره من ( از آلبوم امینه از عارف) {۷۸,۸۱۱ پخش}

۹۱. حالا خیلی دیره ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۱۱۹,۰۷۴ پخش}

۹۲. سراب ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۱۸,۹۰۷ پخش}

۹۳. دم بگیرین ( از آلبوم خداحافظ از فرزین) {۲۶,۳۶۴ پخش}

۹۴. دوست و دشمن ( از آلبوم عطر لحظه ها از مارتیک) {۴۸,۳۶۰ پخش}

۹۵. من و تو ( از آلبوم من و تو از شاهرخ) {۶۵,۸۷۸ پخش}

۹۶. شکار (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۱۱۰,۴۹۴ پخش}

۹۷. ناز ناز من کجایی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۳۹,۱۸۷ پخش}

۹۸. مو طلائی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۲۰,۹۸۲ پخش}

۹۹. شمالی ( از آلبوم آشفته بازار از داریوش) {۱۳۰,۳۸۴ پخش}

۱۰۰. گستاخی ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۱۲,۹۴۸ پخش}

۱۰۱. گل مهتاب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۵۲,۷۹۰ پخش}

۱۰۲. خواب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۹۲,۲۱۱ پخش}

۱۰۳. عشق مسموم ( از آلبوم خداحافظ از کورس) {۲,۴۸۰ پخش}

۱۰۴. پریا ( از آلبوم ای قشنگتر از پریا از شهرام شب پره) {۵۶۶,۹۹۷ پخش}

۱۰۵. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۰۶۶ پخش}

۱۰۶. نازنین ( از آلبوم زبان فارسی از بچه های ایران) {۲۰,۱۰۸ پخش}

۱۰۷. آینه ها ( از آلبوم آینه ها از فرهاد مهراد) {۱۹۲,۰۵۱ پخش}

۱۰۸. عشق طوفانی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۴۳,۳۸۳ پخش}

۱۰۹. ایران نازنینم ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۱۰,۷۴۸ پخش}

۱۱۰. آتیش بازی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۲۳,۸۶۸ پخش}

۱۱۱. گریه ی من ( از آلبوم عاشقم از شهره صولتی) {۲۴,۳۰۴ پخش}

۱۱۲. شنیدم ( از آلبوم نمی ذارم بری از شهره صولتی) {۷,۹۵۶ پخش}

۱۱۳. کلید ( از آلبوم یارم کو از شهره صولتی) {۶۶,۵۴۹ پخش}

۱۱۴. هیاهو ( از آلبوم اعجاز از گوگوش) {۱۶۱,۹۹۰ پخش}

۱۱۵. پیش میاد دیگه ( از آلبوم خورشید عشق از بنفشه) {۳,۶۹۷ پخش}

۱۱۶. پریده خواب ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۸,۵۶۴ پخش}

۱۱۷. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۳۴۹ پخش}

۱۱۸. موزیک بدون کلام چشم من (1352) ( از آلبوم کاست (3) از داریوش) {۱۴,۲۷۴ پخش}

۱۱۹. گریه ( از آلبوم هوار از امیر رسائی) {۵,۳۹۷ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393