تک آهنگ های حسن شماعی زاده

۱. تصمیم {۴۷,۲۸۳ پخش}

۲. تو هستی ( از پریسا برهان) {۳۱,۶۵۲ پخش}

۳. در سوگ شاهزاده ( از ستار) {۱۲,۱۰۵ پخش}

۴. اسارت {۲۲۴,۲۱۸ پخش}

۵. دو پنجره ( از مهناز) {۴,۷۵۸ پخش}

۶. گل ناز {۷۹,۳۷۲ پخش}

۷. خداحافظ (ورژن جدید) {۹,۶۲۵ پخش}

۸. تو چطوری؟ (ورژن و شعر جدید) {۳۷,۹۲۳ پخش}

۹. سرزمین لاله ها {۹۵,۴۰۹ پخش}

۱۰. رستن ( از فرزین) {۱۶,۷۷۰ پخش}

۱۱. تنها نمون ( از پریسا برهان) {۶۰,۲۴۷ پخش}

۱۲. هیاهو(بی کلام پیانو) {۱۰,۵۱۴ پخش}

۱۳. وای چه شیرینه {۵۳,۰۸۶ پخش}

۱۴. جوونی {۲۰۸,۷۵۹ پخش}

۱۵. غم هفت آسمون ( از لیدا) {۲۸,۴۷۰ پخش}

۱۶. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۱,۶۰۳ پخش}

۱۷. مهتاب ناز من {۳۰۸,۱۳۱ پخش}

۱۸. معبد عشق ( از وحید اصلانی) {۱,۶۶۹ پخش}

۱۹. ممنونم {۱۵۱,۲۸۸ پخش}

۲۰. غربت {۸۵,۷۶۸ پخش}

۲۱. لالایی(کمیاب) {۵۱,۳۸۶ پخش}

۲۲. طلسم ( از علیرضا تجویدی) {۲۸,۲۸۲ پخش}

۲۳. کویر {۶۷,۰۶۴ پخش}

۲۴. هیاهو ( از گوگوش) {۳۰۷,۷۵۶ پخش}

۲۵. هیاهو {۱۹۴,۳۶۰ پخش}

۲۶. صدا {۱۵,۹۹۰ پخش}

۲۷. جای کسی باشم {۱,۲۶۳ پخش}

۲۸. یادت بیاد {۱,۲۳۲ پخش}

۲۹. شهر خالی {۷,۷۰۶ پخش}

۳۰. ما دو تا {۱,۴۳۵ پخش}

۳۱. یه اسمه (با شماعی زاده) ( از لیلا فروهر) {۴۴,۸۶۵ پخش}

۳۲. کمتر کمتر {۸۲,۵۸۶ پخش}

۳۳. تولد {۱۹۷,۷۳۰ پخش}

۳۴. تو میای {۶۶,۸۳۰ پخش}

۳۵. تو چطوری {۱,۹۱۸ پخش}

۳۶. پرنده ( از سیمین غانم) {۱۶۴,۹۰۷ پخش}

۳۷. پنجره امید {۵,۵۸۴ پخش}

۳۸. درو باز کن {۳۷,۲۶۸ پخش}

۳۹. شهبانو ( از ستار) {۱۴۱,۲۱۱ پخش}

۴۰. بین ما هرچی بوده تموم شده ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۹۰,۵۲۶ پخش}

۴۱. اون منم ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۷۴,۳۹۶ پخش}

۴۲. دو پنجره ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۳۲۷,۸۹۶ پخش}

۴۳. من و تو ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۱۸۵,۲۰۳ پخش}

۴۴. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۴۹۸ پخش}

۴۵. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۲,۵۰۴ پخش}

۴۶. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۳۸,۷۸۵ پخش}

۴۷. کولی ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۷۳,۴۲۹ پخش}

۴۸. مخلوق ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۱۲۵,۵۸۰ پخش}

۴۹. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۰,۵۳۴ پخش}

۵۰. شب ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۲,۴۶۳ پخش}

۵۱. یاور ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۳,۷۲۷ پخش}

۵۲. شکار ( از آلبوم خلیج از ابی) {۸۰,۵۲۷ پخش}

۵۳. باغ بلور ( از آلبوم نازی ناز کن از ابی) {۱۲۸,۲۳۲ پخش}

۵۴. چشم من ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۸۸۴,۷۶۹ پخش}

۵۵. دستهای تو ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۵۷۹,۰۵۶ پخش}

۵۶. طلوع ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۱,۱۲۲ پخش}

۵۷. نیا نیا ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۳,۶۳۴ پخش}

۵۸. دوستت دارم ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۱۲,۵۱۱ پخش}

۵۹. دوستت دارم ( از آلبوم با شما از مارتیک) {۳۹,۳۱۲ پخش}

۶۰. عروس خلیج ( از آلبوم چشمون من از شیلا) {۱۴۰,۳۶۸ پخش}

۶۱. دختر کردستان ( از آلبوم قاصدک از شیلا) {۲۷,۱۵۹ پخش}

۶۲. مسافر غریبه ( از آلبوم افسونگر از شیلا) {۲,۸۷۰ پخش}

۶۳. هوس ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۱۲۶,۸۱۲ پخش}

۶۴. شکوه ( از آلبوم Love Songs از لیلا فروهر) {۸,۳۱۴ پخش}

۶۵. مادر ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۱۲۷,۵۴۵ پخش}

۶۶. دو پنجره ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۵۱,۳۰۸ پخش}

۶۷. مرداب ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۲,۹۰۰ پخش}

۶۸. جاده ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۷,۸۷۶ پخش}

۶۹. گنجیشکا ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۶۷,۸۴۴ پخش}

۷۰. مرداب ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۲۶۵,۲۱۵ پخش}

۷۱. هیچکی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۲۰,۹۳۱ پخش}

۷۲. گناه ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۳۸,۷۷۷ پخش}

۷۳. به دیدارم بیا ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۷۴,۴۸۶ پخش}

۷۴. پنجره ( از آلبوم پنجره از معین) {۳۳۵,۹۱۴ پخش}

۷۵. میلاد ( از آلبوم تولد عشق از معین) {۳۷۴,۹۱۴ پخش}

۷۶. آرزو (کردی) ( از آلبوم سفر از معین) {۹۱,۸۲۱ پخش}

۷۷. بیا دستم بگیر ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۸۲,۵۰۸ پخش}

۷۸. کوچه ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۹۵,۶۷۴ پخش}

۷۹. لیلی و مجنون ( از آلبوم هوس از معین) {۱۴۵,۸۲۸ پخش}

۸۰. خواب و بیدار ( از آلبوم خواب و بیدار از بیژن مرتضوی) {۹۱,۸۰۶ پخش}

۸۱. یه غریبه ( از آلبوم دروغ چرا از هومن بختیاری) {۵۳,۶۷۹ پخش}

۸۲. جشن ستاره ها ( از آلبوم دریچه از منصور) {۲۴,۸۵۰ پخش}

۸۳. مخلوق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۵۱,۱۳۶ پخش}

۸۴. پیشکش ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۲۶,۵۳۵ پخش}

۸۵. لحظهء بیداری ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۴۵,۹۲۶ پخش}

۸۶. کیه کیه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۶۴,۲۴۰ پخش}

۸۷. نمیاد ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۸۳,۷۴۰ پخش}

۸۸. کویر ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۱۴۳,۲۷۰ پخش}

۸۹. منو گنجشکهای خونه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۲۸۰,۳۷۸ پخش}

۹۰. حالا باز دوباره من ( از آلبوم امینه از عارف) {۷۸,۷۳۳ پخش}

۹۱. حالا خیلی دیره ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۱۱۸,۷۹۴ پخش}

۹۲. سراب ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۱۸,۸۲۹ پخش}

۹۳. دم بگیرین ( از آلبوم خداحافظ از فرزین) {۲۶,۳۱۷ پخش}

۹۴. دوست و دشمن ( از آلبوم عطر لحظه ها از مارتیک) {۴۸,۳۶۰ پخش}

۹۵. من و تو ( از آلبوم من و تو از شاهرخ) {۶۵,۶۷۶ پخش}

۹۶. شکار (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۱۱۰,۱۶۷ پخش}

۹۷. ناز ناز من کجایی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۳۹,۱۸۷ پخش}

۹۸. مو طلائی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۲۰,۹۵۰ پخش}

۹۹. شمالی ( از آلبوم آشفته بازار از داریوش) {۱۲۹,۸۳۸ پخش}

۱۰۰. گستاخی ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۱۲,۹۱۶ پخش}

۱۰۱. گل مهتاب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۵۲,۶۵۰ پخش}

۱۰۲. خواب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۹۲,۱۱۸ پخش}

۱۰۳. عشق مسموم ( از آلبوم خداحافظ از کورس) {۲,۴۸۰ پخش}

۱۰۴. پریا ( از آلبوم ای قشنگتر از پریا از شهرام شب پره) {۵۶۴,۹۰۷ پخش}

۱۰۵. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۰۶۶ پخش}

۱۰۶. نازنین ( از آلبوم زبان فارسی از بچه های ایران) {۲۰,۰۷۷ پخش}

۱۰۷. آینه ها ( از آلبوم آینه ها از فرهاد مهراد) {۱۹۱,۸۳۳ پخش}

۱۰۸. عشق طوفانی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۴۳,۲۹۰ پخش}

۱۰۹. ایران نازنینم ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۱۰,۶۸۶ پخش}

۱۱۰. آتیش بازی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۲۳,۸۳۶ پخش}

۱۱۱. گریه ی من ( از آلبوم عاشقم از شهره صولتی) {۲۴,۱۳۳ پخش}

۱۱۲. شنیدم ( از آلبوم نمی ذارم بری از شهره صولتی) {۷,۸۴۶ پخش}

۱۱۳. کلید ( از آلبوم یارم کو از شهره صولتی) {۶۶,۲۲۲ پخش}

۱۱۴. هیاهو ( از آلبوم اعجاز از گوگوش) {۱۶۱,۵۸۴ پخش}

۱۱۵. پیش میاد دیگه ( از آلبوم خورشید عشق از بنفشه) {۳,۵۲۵ پخش}

۱۱۶. پریده خواب ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۸,۱۴۳ پخش}

۱۱۷. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۲۰۸ پخش}

۱۱۸. موزیک بدون کلام چشم من (1352) ( از آلبوم کاست (3) از داریوش) {۱۳,۹۴۶ پخش}

۱۱۹. گریه ( از آلبوم هوار از امیر رسائی) {۵,۱۹۴ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393