تک آهنگ های شهرام صولتی

۱. نگران {۶۴,۰۸۴ پخش}

۲. به سلامت یارم {۹۰,۹۰۱ پخش}

۳. هانی (ریمیکس) {۱۰۰,۰۸۹ پخش}

۴. امشب {۱۴۶,۴۲۱ پخش}

۵. بی قرار {۱۵۴,۸۶۱ پخش}

۶. رقیب (با شهرام شب پره) {۷۶,۱۱۲ پخش}

۷. دختر شیرازی {۲۱۶,۳۸۷ پخش}

۸. باورم کن {۱۴۵,۷۶۶ پخش}

۹. میمیرم {۱۳۱,۳۸۳ پخش}

۱۰. مگه نمیدونی عیده (با شهیاد) {۲۰۱,۵۵۲ پخش}

۱۱. خودم میام {۲۴,۸۸۲ پخش}

۱۲. به سلامت {۲۳,۷۵۸ پخش}

۱۳. عشق تازه {۲۲,۲۷۶ پخش}

۱۴. عشق و عاشقی دروغه {۴۸,۳۱۳ پخش}

۱۵. حسودی {۲۲۱,۰۰۵ پخش}

۱۶. هدیه {۸۴,۷۳۹ پخش}

۱۷. خیال {۴۲,۳۳۸ پخش}

۱۸. گل گلدون {۴۹۵,۱۹۰ پخش}

۱۹. زلزله {۲۷,۲۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهرام صولتی :

شهرام سولتی
شهرام صلتی
شهرامصولتی
شهرام صهولتی
شهرام صواتی
اکبر صولتی ( شهرام صولتی ).
Shahram Solati


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393