تک آهنگ های امیر شاملو

۱. کافه ( از مجید رضا) {۲,۶۶۷ پخش}

۲. وای چه سخته {۹,۶۵۶ پخش}

۳. عمر و جون {۶,۵۰۵ پخش}

۴. مغرور {۴,۸۲۰ پخش}

۵. کاشک {۱۵,۶۹۳ پخش}

۶. جدایی {۷,۲۶۹ پخش}

۷. گریه نکن {۸,۵۴۸ پخش}

۸. دروغ {۹,۵۶۲ پخش}

۹. دل اگه دل باشه {۲۲,۹۹۴ پخش}

۱۰. بعد از تو {۸,۷۹۸ پخش}

۱۱. دو ماهی {۷,۶۲۸ پخش}

۱۲. کافه ( از آلبوم ماه من از مجید رضا) {۲۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر شاملو :

امیر شاملو.
Amir Shamlou


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393