تک آهنگ های نوال الزغبی

۱. قلبی دق {۱۴,۱۰۲ پخش}

۲. اللیالی {۲۵,۷۴۰ پخش}

۳. مندم علیک {۲,۵۲۷ پخش}


اسم های مشابه دیگر برای نوال الزغبی :

نوال الزغبی
نوال زغبی
نوال ذغبی
نوال الزغبی.
Nawal Al Zoghbi


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393