تک آهنگ های احمد شاملو

۱. آفتاب {۱۰,۱۸۶ پخش}

۲. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد ( از ناشناس (بدون خواننده)) {۱,۸۸۷ پخش}

۳. strange times (روزگار غریبیست) ( از محسن نامجو) {۴۹,۰۴۶ پخش}

۴. شبانه ( از گروه آکادمی موسیقی گوگوش) {۱۲۲,۱۷۹ پخش}

۵. گل کو ( از سیاوش حور) {۷۶۴ پخش}

۶. بودن ( از محسن سپیانی) {۱۲۴ پخش}

۷. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) ( از داریوش) {۹۰,۳۷۰ پخش}

۸. آیدا در آیینه {۹,۸۹۰ پخش}

۹. قصه دخترای ننه دریا {۲۸,۶۷۲ پخش}

۱۰. پریا {۱۶,۹۴۱ پخش}

۱۱. الودگی زبان {۱۱,۸۸۷ پخش}

۱۲. شازده کوچولو {۸۶,۷۸۲ پخش}

۱۳. در این بن بست ( از آلبوم نفرین نامه از داریوش) {۱۰۹,۷۷۷ پخش}

۱۴. پریا ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۲۹۴,۰۲۸ پخش}

۱۵. در این بن بست ( از آلبوم کهن دیارا از داریوش) {۳۶,۱۷۶ پخش}

۱۶. پریا ( از آلبوم صفر از حبیب) {۴۸,۴۶۹ پخش}

۱۷. روزگار غریبیست نازنین ( از آلبوم روزگار غریبیست نازنین از عارف) {۱۱۶,۰۳۲ پخش}

۱۸. رنج دیگر ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۴۹۱ پخش}

۱۹. انتظار ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۶۹۴ پخش}

۲۰. بهار خاموش ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۴,۲۲۷ پخش}

۲۱. گل کو ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۰۲۳ پخش}

۲۲. شبانه ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۶,۷۲۳ پخش}

۲۳. یه شب مهتاب (شهیدان شهر) ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۴۶۴,۹۱۱ پخش}

۲۴. شبانه ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۱۸۷,۸۲۴ پخش}

۲۵. گذری بر شبانه ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۴۱,۰۲۸ پخش}

۲۶. بهار خاموش ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۴۶,۷۵۳ پخش}

۲۷. شبانه 1 ( از آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد) {۳۹,۱۴۰ پخش}

۲۸. چشمه خورشید ( از آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار) {۱۴۰,۰۲۵ پخش}

۲۹. پریا ( از آلبوم ریرا (ری‌را) از سهیل نفیسی) {۸۰,۳۸۶ پخش}

۳۰. خونه خورشید ( از آلبوم خونه خورشید از محمد حشمتی) {۹۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای احمد شاملو :

احمد شاملو در 1304 در تهران متولد شد و در 2 مرداد 1379 درگذشت..
Ahmad Shamloo


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393