تک آهنگ های صادق نوجوکی

۱. بیقرار {۴,۱۶۵ پخش}

۲. نگار خوش ادا {۳۴,۴۴۴ پخش}

۳. زمونه {۱۷,۷۸۴ پخش}

۴. حالا لالای لالای (شب عشق هایده) ( از ابی) {۱۱۶,۵۴۷ پخش}

۵. آقاجون ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۰۸,۷۴۷ پخش}

۶. سرو ناز ( از آلبوم دو پرنده از ستار) {۴۰,۰۹۲ پخش}

۷. گلایه ( از آلبوم گلایه از ستار) {۱۳۶,۹۹۹ پخش}

۸. مسافر ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۱۲۹,۳۷۰ پخش}

۹. خونه عشق ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۲۸۶,۶۳۴ پخش}

۱۰. گل بیتا ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۱۷۳,۸۴۶ پخش}

۱۱. شیرین شیرین ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۲۷۰,۷۲۲ پخش}

۱۲. شام مهتاب ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۸۵۴,۰۵۳ پخش}

۱۳. حریر ماه ( از آلبوم پیروزی از امید) {۸۸,۳۵۸ پخش}

۱۴. عروس ( از آلبوم ترمه و یاس از فرامرز آصف) {۱۹۶,۲۷۹ پخش}

۱۵. شوریده سر ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۱۴۶,۹۹۸ پخش}

۱۶. شب عشق ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۵۹۷,۲۴۶ پخش}

۱۷. رودخونه ها ( از آلبوم تهرون از رامش) {۲۷۴,۸۲۵ پخش}

۱۸. گل واژه ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۹۱,۰۷۲ پخش}

۱۹. قصه ی عشق ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۴۶۵,۰۶۷ پخش}

۲۰. لیلا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۳,۷۲۵ پخش}

۲۱. دیوونه خونه ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۰,۴۶۵ پخش}

۲۲. کوچه ی وفا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۹۸,۲۹۵ پخش}

۲۳. مصلوب ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۰۰,۱۳۶ پخش}

۲۴. مصلوب ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۳۵,۴۹۰ پخش}

۲۵. بی بی جون ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۰,۳۴۲ پخش}

۲۶. گیسو پریشون ( از آلبوم تابلو از شراره) {۳,۳۸۵ پخش}

۲۷. دیوونه بازار ( از آلبوم دعا از شهرام صولتی) {۱,۸۰۹ پخش}

۲۸. حرف بزن ( از آلبوم ماهیگیر از مازیار) {۴۲,۹۱۵ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۵۹,۷۹۴ پخش}

۳۰. نشانی از تو میبینم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۰,۹۶۴ پخش}

۳۱. روزگار نامهربون ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۹,۸۵۶ پخش}

۳۲. ندیم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۱۲۶,۷۰۳ پخش}

۳۳. یار شیرین ( از آلبوم سراب از لیلا فروهر) {۲۱۸,۵۵۶ پخش}

۳۴. نازنین ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۶۳,۳۸۲ پخش}

۳۵. عروسی ( از آلبوم قدم رنجه از ستار) {۲۲۸,۷۲۷ پخش}

۳۶. گل ناز ( از آلبوم ایران از ستار) {۵۶,۵۹۶ پخش}

۳۷. سپید و سیاه ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۰,۱۳۸ پخش}

۳۸. آشتی ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۲,۹۴۶ پخش}

۳۹. مهر دوست ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۲۸,۵۷۹ پخش}

۴۰. سر سپرده ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۱۴۳,۵۸۲ پخش}

۴۱. ناجی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۸۸,۵۷۲ پخش}

۴۲. خالق ( از آلبوم قله (Peak) از آرمان) {۹۸۲ پخش}

۴۳. ارباب وفا ( از آلبوم مسافر از معین) {۱۲۶,۲۳۵ پخش}

۴۴. تا از در اومد ( از آلبوم نماز از معین) {۸۱,۷۹۰ پخش}

۴۵. ننه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۲۱۲,۵۰۳ پخش}

۴۶. سکه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۱۶۴,۰۶۵ پخش}

۴۷. طناز ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۲۰۶,۲۴۷ پخش}

۴۸. سفره ( از آلبوم هوس از معین) {۱۰۶,۵۰۱ پخش}

۴۹. قوم به حج رفته ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۲۰,۹۱۹ پخش}

۵۰. درویش ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۱۲,۶۸۲ پخش}

۵۱. زبان نگاه ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۵۹,۹۶۶ پخش}

۵۲. مهتاب ( از آلبوم هر دو عاشق از امید) {۱۱۴,۴۲۶ پخش}

۵۳. نعمت عشق ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۲۳,۸۲۱ پخش}

۵۴. راوی ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۲۹۵,۵۷۳ پخش}

۵۵. زمونه ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۱۳۵,۰۹۶ پخش}

۵۶. شب عاشقان ( از آلبوم شب عاشقان (هایده و ستار) از هایده) {۱۳۲,۳۶۶ پخش}

۵۷. خاک من (عارف) ( از آلبوم خانه سرخ از عارف) {۷,۳۳۲ پخش}

۵۸. عاشق ندیده ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۳۳,۱۰۳ پخش}

۵۹. زنگ عشق ( از آلبوم وسوسه از شهرام صولتی) {۳۸,۳۷۶ پخش}

۶۰. تو نشنیدی صدات کردم ( از آلبوم نوای عشق از مارتیک) {۱۳۹,۸۰۷ پخش}

۶۱. امید به فردا ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۳,۰۴۲ پخش}

۶۲. هدیه ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۹۸,۰۶۱ پخش}

۶۳. سه روز عاشقه ( از آلبوم فریاد از بهارک) {۵,۸۰۳ پخش}

۶۴. طعنه ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۱۳۷,۹۱۹ پخش}

۶۵. مونس ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۲۳۹,۷۵۶ پخش}

۶۶. عاشقانه ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۳۸,۰۷۹ پخش}

۶۷. دو دلبر(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۳۷۲ پخش}

۶۸. مهمون(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۴۵,۳۱۸ پخش}

۶۹. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱۳,۰۷۲ پخش}

۷۰. رنگ عشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۹۹۶ پخش}

۷۱. یاد تو هستم(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۷۰۰ پخش}

۷۲. غریب عاشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲۸,۲۵۱ پخش}

۷۳. سوگلی ( از آلبوم زن از شهره صولتی) {۱۷۵,۲۸۱ پخش}

۷۴. دیروز و امروز ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۶۸,۸۲۷ پخش}

۷۵. دل بیقرار ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۱۱۸,۳۱۰ پخش}

۷۶. یار نازنین ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۸۱,۰۵۷ پخش}

۷۷. السون و ولسون ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۳۷,۰۶۵ پخش}

۷۸. دو دلبر (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۰۳۴ پخش}

۷۹. مهمون (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۱,۴۶۶ پخش}

۸۰. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۶۱,۰۴۲ پخش}

۸۱. رنگ عشق (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸۸۹ پخش}

۸۲. یا تو هستم (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۷,۰۵۱ پخش}

۸۳. غریبه (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۳,۵۱۰ پخش}

۸۴. راز هلن ( از آلبوم راز هلن از هلن) {۵۳,۹۱۳ پخش}

۸۵. سلطان عشق ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۴۳,۸۸۲ پخش}

۸۶. نازنین ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۲۷,۶۷۴ پخش}

۸۷. معرفت عشق ( از آلبوم آتش روی یخ از بیژن مرتضوی) {۷۲,۱۶۵ پخش}

۸۸. اینه دنیا ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۲۹,۶۲۰ پخش}

۸۹. عالم عشق ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۵۳۲,۱۰۰ پخش}

۹۰. دل دیوونه ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۹۰,۲۱۰ پخش}

۹۱. مسافر غریب ( از آلبوم هم زبونم باش از حمیرا) {۲۹۹,۰۵۲ پخش}

۹۲. باریکلا ( از آلبوم باریکلا از شهرام صولتی) {۷۱,۲۲۹ پخش}

۹۳. گل گشت ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۸۳,۹۵۹ پخش}

۹۴. گل بانو ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۲۰۵,۷۰۱ پخش}

۹۵. به تو گفتم نگفتم ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۸۹,۰۲۱ پخش}

۹۶. سر سپرده (ستار) ( از آلبوم ستار٬ ابی٬ شاهرخ٬ حمید٬ نادر٬ غیابی از ستار) {۱۱۷,۶۰۸ پخش}

۹۷. فدات شم ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۶۳,۴۷۶ پخش}

۹۸. بی نوا دل ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۱۳۵,۶۸۸ پخش}

۹۹. سر سپرده ( از آلبوم اجرای زنده دبی (کنسرت 1390) از ستار) {۲۱,۵۲۸ پخش}

۱۰۰. بهار عشق ( از آلبوم خاطرات از لیلا فروهر) {۳۲۲,۰۹۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق نوجوکی :

صادق نجوکی
صادق نوجوکی.
Sadegh Nojooki


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393