تک آهنگ های صادق نوجوکی

۱. بیقرار {۴,۱۳۴ پخش}

۲. نگار خوش ادا {۳۴,۲۵۷ پخش}

۳. زمونه {۱۷,۷۳۷ پخش}

۴. حالا لالای لالای (شب عشق هایده) ( از ابی) {۱۱۶,۵۰۰ پخش}

۵. آقاجون ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۰۸,۷۳۲ پخش}

۶. سرو ناز ( از آلبوم دو پرنده از ستار) {۴۰,۰۲۹ پخش}

۷. گلایه ( از آلبوم گلایه از ستار) {۱۳۶,۹۰۵ پخش}

۸. مسافر ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۱۲۹,۳۵۵ پخش}

۹. خونه عشق ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۲۸۶,۴۳۱ پخش}

۱۰. گل بیتا ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۱۷۳,۷۹۹ پخش}

۱۱. شیرین شیرین ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۲۷۰,۵۱۹ پخش}

۱۲. شام مهتاب ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۸۵۱,۸۳۸ پخش}

۱۳. حریر ماه ( از آلبوم پیروزی از امید) {۸۸,۲۴۹ پخش}

۱۴. عروس ( از آلبوم ترمه و یاس از فرامرز آصف) {۱۹۶,۰۲۹ پخش}

۱۵. شوریده سر ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۱۴۶,۹۳۶ پخش}

۱۶. شب عشق ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۵۹۶,۴۳۴ پخش}

۱۷. رودخونه ها ( از آلبوم تهرون از رامش) {۲۷۴,۶۶۹ پخش}

۱۸. گل واژه ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۹۱,۰۱۰ پخش}

۱۹. قصه ی عشق ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۴۶۴,۳۸۰ پخش}

۲۰. لیلا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۳,۶۶۳ پخش}

۲۱. دیوونه خونه ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۰,۳۴۰ پخش}

۲۲. کوچه ی وفا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۹۸,۲۰۲ پخش}

۲۳. مصلوب ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۹۹,۹۶۴ پخش}

۲۴. مصلوب ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۳۵,۴۱۲ پخش}

۲۵. بی بی جون ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۰,۳۲۷ پخش}

۲۶. گیسو پریشون ( از آلبوم تابلو از شراره) {۳,۳۵۴ پخش}

۲۷. دیوونه بازار ( از آلبوم دعا از شهرام صولتی) {۱,۷۹۴ پخش}

۲۸. حرف بزن ( از آلبوم ماهیگیر از مازیار) {۴۲,۸۲۲ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۵۹,۷۳۲ پخش}

۳۰. نشانی از تو میبینم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۰,۹۳۲ پخش}

۳۱. روزگار نامهربون ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۹,۷۷۸ پخش}

۳۲. ندیم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۱۲۶,۵۶۲ پخش}

۳۳. یار شیرین ( از آلبوم سراب از لیلا فروهر) {۲۱۸,۳۳۷ پخش}

۳۴. نازنین ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۶۳,۳۰۴ پخش}

۳۵. عروسی ( از آلبوم قدم رنجه از ستار) {۲۲۸,۶۶۴ پخش}

۳۶. گل ناز ( از آلبوم ایران از ستار) {۵۶,۵۳۴ پخش}

۳۷. سپید و سیاه ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۰,۰۶۰ پخش}

۳۸. آشتی ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۲,۹۱۵ پخش}

۳۹. مهر دوست ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۲۸,۵۶۳ پخش}

۴۰. سر سپرده ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۱۴۳,۲۷۰ پخش}

۴۱. ناجی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۸۸,۵۷۲ پخش}

۴۲. خالق ( از آلبوم قله (Peak) از آرمان) {۹۶۷ پخش}

۴۳. ارباب وفا ( از آلبوم مسافر از معین) {۱۲۶,۱۵۷ پخش}

۴۴. تا از در اومد ( از آلبوم نماز از معین) {۸۱,۷۵۹ پخش}

۴۵. ننه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۲۱۲,۳۹۴ پخش}

۴۶. سکه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۱۶۳,۸۳۱ پخش}

۴۷. طناز ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۲۰۶,۱۵۴ پخش}

۴۸. سفره ( از آلبوم هوس از معین) {۱۰۶,۵۰۱ پخش}

۴۹. قوم به حج رفته ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۲۰,۹۱۹ پخش}

۵۰. درویش ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۱۲,۶۸۲ پخش}

۵۱. زبان نگاه ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۵۹,۹۰۴ پخش}

۵۲. مهتاب ( از آلبوم هر دو عاشق از امید) {۱۱۴,۳۶۳ پخش}

۵۳. نعمت عشق ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۲۳,۷۷۴ پخش}

۵۴. راوی ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۲۹۵,۴۳۲ پخش}

۵۵. زمونه ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۱۳۴,۹۸۶ پخش}

۵۶. شب عاشقان ( از آلبوم شب عاشقان (هایده و ستار) از هایده) {۱۳۲,۲۵۶ پخش}

۵۷. خاک من (عارف) ( از آلبوم خانه سرخ از عارف) {۷,۳۳۲ پخش}

۵۸. عاشق ندیده ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۳۳,۰۷۲ پخش}

۵۹. زنگ عشق ( از آلبوم وسوسه از شهرام صولتی) {۳۸,۳۴۴ پخش}

۶۰. تو نشنیدی صدات کردم ( از آلبوم نوای عشق از مارتیک) {۱۳۹,۷۱۳ پخش}

۶۱. امید به فردا ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۳,۰۴۲ پخش}

۶۲. هدیه ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۹۷,۹۹۹ پخش}

۶۳. سه روز عاشقه ( از آلبوم فریاد از بهارک) {۵,۸۰۳ پخش}

۶۴. طعنه ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۱۳۷,۸۱۰ پخش}

۶۵. مونس ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۲۳۹,۷۰۹ پخش}

۶۶. عاشقانه ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۳۸,۰۶۴ پخش}

۶۷. دو دلبر(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۳۴۱ پخش}

۶۸. مهمون(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۴۵,۱۶۲ پخش}

۶۹. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱۳,۰۷۲ پخش}

۷۰. رنگ عشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۹۳۴ پخش}

۷۱. یاد تو هستم(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۷۰۰ پخش}

۷۲. غریب عاشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲۸,۰۶۴ پخش}

۷۳. سوگلی ( از آلبوم زن از شهره صولتی) {۱۷۵,۱۱۰ پخش}

۷۴. دیروز و امروز ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۶۸,۷۸۰ پخش}

۷۵. دل بیقرار ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۱۱۸,۱۷۰ پخش}

۷۶. یار نازنین ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۸۰,۹۱۷ پخش}

۷۷. السون و ولسون ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۳۶,۹۸۷ پخش}

۷۸. دو دلبر (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۰۰۲ پخش}

۷۹. مهمون (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۱,۴۶۶ پخش}

۸۰. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۶۰,۹۱۸ پخش}

۸۱. رنگ عشق (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸۸۹ پخش}

۸۲. یا تو هستم (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۷,۰۰۴ پخش}

۸۳. غریبه (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۳,۴۹۴ پخش}

۸۴. راز هلن ( از آلبوم راز هلن از هلن) {۵۳,۸۸۲ پخش}

۸۵. سلطان عشق ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۴۳,۷۸۹ پخش}

۸۶. نازنین ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۲۷,۶۴۳ پخش}

۸۷. معرفت عشق ( از آلبوم آتش روی یخ از بیژن مرتضوی) {۷۱,۹۶۲ پخش}

۸۸. اینه دنیا ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۲۹,۵۴۲ پخش}

۸۹. عالم عشق ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۵۳۱,۲۸۹ پخش}

۹۰. دل دیوونه ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۹۰,۱۱۷ پخش}

۹۱. مسافر غریب ( از آلبوم هم زبونم باش از حمیرا) {۲۹۸,۴۹۰ پخش}

۹۲. باریکلا ( از آلبوم باریکلا از شهرام صولتی) {۷۱,۲۱۴ پخش}

۹۳. گل گشت ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۸۳,۸۸۱ پخش}

۹۴. گل بانو ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۲۰۵,۶۷۰ پخش}

۹۵. به تو گفتم نگفتم ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۸۸,۹۴۳ پخش}

۹۶. سر سپرده (ستار) ( از آلبوم ستار٬ ابی٬ شاهرخ٬ حمید٬ نادر٬ غیابی از ستار) {۱۱۷,۵۱۴ پخش}

۹۷. فدات شم ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۶۳,۲۱۱ پخش}

۹۸. بی نوا دل ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۱۳۵,۵۶۴ پخش}

۹۹. سر سپرده ( از آلبوم اجرای زنده دبی (کنسرت 1390) از ستار) {۲۱,۵۱۲ پخش}

۱۰۰. بهار عشق ( از آلبوم خاطرات از لیلا فروهر) {۳۲۱,۶۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق نوجوکی :

صادق نجوکی
صادق نوجوکی.
Sadegh Nojooki


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393