تک آهنگ های روحپرور

۱. سنگه دلت (تنگه دلت) {۵۸,۰۷۸ پخش}

۲. آلبوم فرزانه 2 {۲۳,۱۸۱ پخش}

۳. مگر گناه کردم {۸۴,۲۸۶ پخش}

۴. ساقی {۶۳,۹۱۳ پخش}

۵. آلبوم فرزانه 1 {۱,۲۳۲ پخش}

۶. گناها (آلبوم کامل) {۹,۹۵۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای روحپرور :

روح پرور
روحپرور.
Roohparvar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393