تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۰,۲۹۴ پخش}

۲. مرگ قو {۶۱,۱۶۷ پخش}

۳. تهران {۶۸,۶۸۶ پخش}

۴. شب (بداهه) {۹,۳۴۴ پخش}

۵. شب {۱۷۸,۹۶۳ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۷,۴۰۹ پخش}

۷. رامشگر {۴۸,۲۱۹ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۱۰۲ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۲۱۳ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۵,۲۲۰ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۰,۹۸۰ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۷۳,۲۳۴ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۵,۸۴۴ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۱۰۶ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۳۲,۳۵۸ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۴,۷۴۰ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۸۳,۵۳۴ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۲,۶۹۸ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۰,۸۷۳ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۴,۷۲۵ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۱,۳۸۸ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۲,۸۲۳ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۲,۳۶۹ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۷,۶۸۸ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۳,۸۲۰ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۵۶,۸۲۶ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۱,۵۹۰ پخش}

۲۸. تذرو {۴۵,۹۸۸ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۶,۹۲۶ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۷,۷۶۲ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۶,۳۰۰ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۲۸,۸۸۷ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۲,۵۲۳ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۸۷۱,۵۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393