تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت

۲. بی قرار {۱۹,۷۴۹ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) {۳,۴۳۲ پخش}

۴. جوره مو {۵,۳۸۲ پخش}

۵. خیلی هم خو {۹,۰۳۲ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) {۳۵,۸۸۰ پخش}

۷. نجوری (با پویان) {۹,۱۱۰ پخش}

۸. این منم (با نیما) {۵,۲۵۷ پخش}

۹. باشه برو {۶,۵۳۶ پخش}

۱۰. مامان {۵,۱۶۳ پخش}

۱۱. سیچه {۲۱,۸۸۶ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته {۱۶,۵۶۷ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 {۵,۲۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pouyan Mokhtari


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393