تک آهنگ های آسا سلطان

۱. U Think Ur Sheik {۱,۱۸۵ پخش}

۲. آبی {۱,۹۹۶ پخش}

۳. LA River {۱,۱۰۷ پخش}

۴. مرسی سکسی {۱۳۶,۷۶۵ پخش}

۵. فسنجون {۲,۶۸۳ پخش}

۶. طلا {۲,۶۹۸ پخش}

۷. تهرانجلس {۵,۳۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آسا سلطان :

آسا سلطان رحمتی ( آسا سلطان ).
Asa Soltan


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393