تک آهنگ های نازی عزیزی

۱. نفرین {۱۶,۵۵۱ پخش}

۲. عشق {۱۲,۱۲۱ پخش}

۳. بهشت رویا {۴۴,۳۹۷ پخش}

۴. غریب {۵۷,۲۳۶ پخش}

۵. انگار عاشق شدم {۶۷,۵۷۹ پخش}

۶. کیژی کوردستان {۱۰,۱۵۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی عزیزی :

نازی عزیزی.
Nazi Azizi


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393