تک آهنگ های نازی عزیزی

۱. نفرین {۱۶,۲۷۰ پخش}

۲. عشق {۱۱,۸۴۰ پخش}

۳. بهشت رویا {۴۴,۰۸۵ پخش}

۴. غریب {۵۶,۸۷۷ پخش}

۵. انگار عاشق شدم {۶۷,۴۲۳ پخش}

۶. کیژی کوردستان {۱۰,۰۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی عزیزی :

نازی عزیزی.
Nazi Azizi


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393