تک آهنگ های امل ساین

۱. گل سنگم {۴۹,۵۶۱ پخش}

۲. سیمین بری (با انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی) {۹,۳۲۸ پخش}

۳. bu yılda böyle geçti {۱,۱۰۷ پخش}

۴. Sensiz Ey Şuh {۲,۴۰۲ پخش}

۵. AKLINDA MI {۵۱۴ پخش}

۶. Içime Dogdu {۳۱۲ پخش}

۷. Rüyalar Gerçek Olsa {۶۵۵ پخش}

۸. Öyle Sarhoş Olsam ki {۶۳۹ پخش}

۹. Yağdır Mevlam Su {۱,۷۱۶ پخش}

۱۰. Bak Yesil Yesil {۹۵۱ پخش}

۱۱. Ayrılmalıyız Artık {۶۵۵ پخش}

۱۲. Kız Sen İstanbulun Neresindensin {۵,۰۳۸ پخش}

۱۳. Aşkın Kanunu {۴,۵۲۴ پخش}

۱۴. Mavi Boncuk {۲,۳۰۸ پخش}

۱۵. Kemancı {۱,۵۶۰ پخش}

۱۶. Bak Yeşil Yeşil {۱,۴۹۷ پخش}

۱۷. فریده (Feride) {۲۰,۶۵۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امل ساین :

املساین
امل سان
امرسان
امرساین
امیل ساین
Emel Sayın
امل ساین.
Emel Sayin


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393