تک آهنگ های امل ساین

۱. گل سنگم {۵۰,۴۳۴ پخش}

۲. سیمین بری (با انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی) {۹,۹۸۴ پخش}

۳. bu yılda böyle geçti {۱,۲۱۶ پخش}

۴. Sensiz Ey Şuh {۲,۴۴۹ پخش}

۵. AKLINDA MI {۵۴۶ پخش}

۶. Içime Dogdu {۳۲۷ پخش}

۷. Rüyalar Gerçek Olsa {۷۶۴ پخش}

۸. Öyle Sarhoş Olsam ki {۶۳۹ پخش}

۹. Yağdır Mevlam Su {۱,۷۷۸ پخش}

۱۰. Bak Yesil Yesil {۹۶۷ پخش}

۱۱. Ayrılmalıyız Artık {۶۷۰ پخش}

۱۲. Kız Sen İstanbulun Neresindensin {۵,۱۴۸ پخش}

۱۳. Aşkın Kanunu {۴,۶۴۸ پخش}

۱۴. Mavi Boncuk {۲,۴۴۹ پخش}

۱۵. Kemancı {۱,۵۶۰ پخش}

۱۶. Bak Yeşil Yeşil {۱,۵۶۰ پخش}

۱۷. فریده (Feride) {۲۰,۸۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امل ساین :

املساین
امل سان
امرسان
امرساین
امیل ساین
Emel Sayın
امل ساین.
Emel Sayin


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393