تک آهنگ های علی سورنا

۱. بخشیده نمیشی {۱۳,۴۶۲ پخش}

۲. زنجیری (با فرزان) {۱۲,۱۳۶ پخش}

۳. سرعت گذر عمر {۷۲,۶۱۸ پخش}

۴. تصویری از درد من {۵۸,۸۷۴ پخش}

۵. 7خط {۳۸,۶۱۰ پخش}

۶. خیس شدی {۵۹,۱۳۹ پخش}

۷. پایان نامه {۴۰,۴۰۴ پخش}

۸. به یاد {۳۷,۹۸۶ پخش}

۹. وطن {۳۷,۶۷۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393