تک آهنگ های علی سورنا

۱. بخشیده نمیشی {۱۳,۷۷۴ پخش}

۲. زنجیری (با فرزان) {۱۲,۲۳۰ پخش}

۳. سرعت گذر عمر {۷۲,۹۳۰ پخش}

۴. تصویری از درد من {۵۹,۱۵۵ پخش}

۵. 7خط {۳۸,۷۱۹ پخش}

۶. خیس شدی {۵۹,۴۶۷ پخش}

۷. پایان نامه {۴۰,۶۸۴ پخش}

۸. به یاد {۳۸,۱۵۷ پخش}

۹. وطن {۳۷,۸۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393