تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۱,۹۱۸ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۳,۴۳۱ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۷,۷۱۹ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۶,۶۳۰ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۴,۱۴۸ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۱۹,۶۵۶ پخش}

۷. مگه میشه {۲۵,۷۸۶ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۸,۱۱۱ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۰۵۲ پخش}

۱۰. شوشتری {۲,۷۳۰ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۲,۲۳۰ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۰۱۰ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۳,۸۲۰ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۵۶۷ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۰۹۷ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۰,۹۱۹ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۳,۰۸۸ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۰,۶۳۹ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۱۰۰ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۳,۸۳۷ پخش}

۲۱. بی دل {۲,۶۸۳ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۵۲۸ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۴۶۶ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۶,۵۵۱ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۶,۷۷۰ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۱,۹۹۴ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۲,۲۲۹ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۳,۸۲۱ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۱,۰۲۸ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۲,۹۶۳ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۶۶,۷۵۲ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۲۸,۰۴۸ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۲,۲۷۶ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۶,۵۰۴ پخش}

۳۵. دست دست {۱۸,۳۶۱ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۳,۴۶۲ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۹,۲۸۲ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۱,۸۷۱ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۱۸,۹۸۸ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۵,۴۵۹ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۴,۱۹۵ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۳,۸۳۵ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۶۳,۰۹۸ پخش}

۴۴. الف به {۱۳۷,۹۹۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393