تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۱,۵۹۰ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۳,۲۴۴ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۷,۶۸۸ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۶,۵۶۷ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۴,۰۰۸ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۱۹,۵۹۳ پخش}

۷. مگه میشه {۲۵,۶۷۷ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۸,۰۴۸ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۰۲۱ پخش}

۱۰. شوشتری {۲,۶۶۷ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۲,۱۹۹ پخش}

۱۲. هفت سین {۲,۹۷۹ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۳,۸۰۵ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۵۶۷ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۰۶۶ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۰,۷۷۸ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۳,۰۲۶ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۰,۶۲۳ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۰۶۹ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۳,۷۱۲ پخش}

۲۱. بی دل {۲,۶۲۰ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۴۸۱ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۴۶۶ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۶,۴۷۳ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۶,۷۰۷ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۱,۸۳۸ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۲,۱۹۸ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۳,۸۰۶ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۰,۹۹۷ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۲,۹۳۲ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۶۶,۵۹۶ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۲۷,۹۳۹ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۲,۱۳۶ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۶,۵۰۴ پخش}

۳۵. دست دست {۱۸,۲۹۸ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۳,۴۱۶ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۹,۱۷۲ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۱,۸۵۶ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۱۷,۷۴۰ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۵,۳۹۷ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۳,۹۷۷ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۳,۷۷۲ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۶۲,۵۰۵ پخش}

۴۴. الف به {۱۳۷,۴۰۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393