تک آهنگ های آیدین جودی

۱. شیدایی (با محمد تیام) {۲۰,۱۸۶ پخش}

۲. رندانه (با محمد تیام) {۵۳,۲۱۱ پخش}

۳. رندانه (دمو) {۲۱,۸۲۴ پخش}

۴. به خود آی (با محمد تیام) {۳۸۶,۲۲۴ پخش}

۵. من نگرانم {۴۰,۹۵۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آیدین جودی :

ایدین جودی
محمد تیام
آیدین جودی.
Aidin Joodi


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393