تک آهنگ های فرزاد فتاحی

۱. شیمیایی {۱,۱۰۷ پخش}

۲. گل سینه {۱۸,۷۰۴ پخش}

۳. چتری {۱۲۷,۱۷۱ پخش}

۴. صاحبعزا {۷۴,۰۳۷ پخش}

۵. پناهنده (با ماها) {۲۵,۵۶۸ پخش}

۶. کجا {۲۵,۵۰۶ پخش}

۷. خوشبخت {۴۰,۳۱۰ پخش}

۸. Lucky In Love {۴۸۳ پخش}

۹. شو {۴۵,۳۴۹ پخش}

۱۰. خداحافظی {۱۱,۷۷۸ پخش}

۱۱. چسب زخم {۴۷,۶۷۳ پخش}

۱۲. بیراهه ( از امیر زیاری) {۴۲,۳۵۴ پخش}

۱۳. امضا {۶۴,۴۹۰ پخش}

۱۴. محرم {۳۵,۵۹۹ پخش}

۱۵. بی زن {۱۸,۳۶۱ پخش}

۱۶. طاعون {۵۲,۸۹۹ پخش}

۱۷. بلاتکلیف {۲۵,۰۶۹ پخش}

۱۸. شالیزار {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۹. دخمه {۱۰,۷۰۱ پخش}

۲۰. اطاق شخصی {۲۲,۱۶۷ پخش}

۲۱. آوار {۶۲۴ پخش}

۲۲. من بدون ِ تو {۹۳۶ پخش}

۲۳. وابسته {۷۶۴ پخش}

۲۴. همسنگر {۳,۵۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرزاد فتاحی :

فرزاد فتاحی.
Farzad Fattahi


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393