تک آهنگ های شهناز تهرانی

۱. جیران (مشدی عباد) (با حجتی) {۱,۵۶۰ پخش}

۲. عکاس باشی (با حجتی) {۱,۴۶۶ پخش}

۳. من دلم ماری رو می خواد (با حجتی) {۴,۲۷۴ پخش}

۴. زن غریب ساحل {۹,۱۸۸ پخش}

۵. وای جونم وای دلبر {۴۲,۹۴۶ پخش}

۶. سمنو فروش (با حجتی) {۲۴,۸۰۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهناز تهرانی :

شهناز تهرانی.
Shahnaz Tehrani


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393