تک آهنگ های آوا

۱. شهر ستم {۲۳,۸۲۱ پخش}

۲. بگو دل {۸۰,۹۶۴ پخش}

۳. قلندر {۱۰۷,۸۸۹ پخش}

۴. آشنا {۱۳۷,۱۸۶ پخش}

۵. مادر {۱۳۵,۸۶۰ پخش}

۶. پرستوها {۶۷,۷۰۴ پخش}

۷. پیشواز سرد بهار {۲۳,۹۴۶ پخش}

۸. ایران من {۲۳,۳۸۴ پخش}

۹. گل قالی {۱۸,۷۳۵ پخش}

۱۰. علامت سوال {۴۵,۹۵۷ پخش}

۱۱. مرد من {۹۲,۱۴۹ پخش}

۱۲. رودخونه ها {۵۵,۶۷۶ پخش}

۱۳. پیشکش {۱۴,۹۹۱ پخش}

۱۴. نگاهم کن (با مهران) {۵۸,۲۵۰ پخش}

۱۵. هیچکی مثل تو نبود {۵۷,۲۸۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آوا :

آوا.
Ava


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393