تک آهنگ های آوا

۱. شهر ستم {۲۴,۰۷۰ پخش}

۲. بگو دل {۸۱,۲۴۴ پخش}

۳. قلندر {۱۰۸,۰۳۰ پخش}

۴. آشنا {۱۳۷,۵۷۶ پخش}

۵. مادر {۱۳۵,۹۸۵ پخش}

۶. پرستوها {۶۷,۸۹۱ پخش}

۷. پیشواز سرد بهار {۲۴,۰۲۴ پخش}

۸. ایران من {۲۳,۴۴۶ پخش}

۹. گل قالی {۱۸,۷۸۲ پخش}

۱۰. علامت سوال {۴۵,۹۷۳ پخش}

۱۱. مرد من {۹۲,۳۹۸ پخش}

۱۲. رودخونه ها {۵۵,۷۸۵ پخش}

۱۳. پیشکش {۱۵,۰۰۷ پخش}

۱۴. نگاهم کن (با مهران) {۵۸,۲۹۷ پخش}

۱۵. هیچکی مثل تو نبود {۵۷,۳۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آوا :

آوا.
Ava


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393