تک آهنگ های آوش

۱. هر روز {۴۸,۳۲۸ پخش}

۲. تو که نیستی {۵۱,۰۵۸ پخش}

۳. مادر ( از آوا) {۱۳۶,۰۰۰ پخش}

۴. تویی مهربونم {۱۴۶,۹۸۳ پخش}

۵. رویا (با فریبرز مشتاقی) {۱۱۷,۹۸۲ پخش}

۶. وقتی ستاره میشکفه {۳۸,۶۲۵ پخش}

۷. ایران زمین (دمو) {۴۹۹ پخش}

۸. Killing Me Softly {۱,۳۱۰ پخش}

۹. اگه یه روز {۱۷,۲۵۳ پخش}

۱۰. دلم {۳۲,۷۶۰ پخش}

۱۱. خونه (از داریوش) {۳۱,۲۳۱ پخش}

۱۲. ساقی (از هایده) {۶۷,۸۶۰ پخش}

۱۳. گذشت {۵۶,۴۰۹ پخش}

۱۴. با من نبودی {۲۹,۱۸۷ پخش}

۱۵. لیلی {۸۶,۴۰۸ پخش}

۱۶. نزدیک میشم ( از مهسا نوی) {۲۵۱,۳۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آوش :

آوش.
Avash


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393