تک آهنگ های سعید شهروز

۱. چی می خوای از جونم {۷۱,۴۳۲ پخش}

۲. به هم نمیرسیم {۷۷,۳۴۴ پخش}

۳. شهر باران (کِی قراره نجاتم بدی) {۱۳,۱۶۶ پخش}

۴. شهر باران {۲۸,۷۱۹ پخش}

۵. غروب سرخ {۵۲,۶۵۰ پخش}

۶. رفیق روز تنهایی (ورژن جدید) {۱۷,۲۵۳ پخش}

۷. لحظه عشق {۴۹,۲۸۰ پخش}

۸. احساس مجنون {۳۴۳ پخش}

۹. خیال ( از امیر پاشا) {۲۰,۱۵۵ پخش}

۱۰. عاشقت می شم {۱۱۶,۷۵۰ پخش}

۱۱. کاری نمی کنی {۵۹,۳۷۳ پخش}

۱۲. یه ماجرای دیگه {۹,۹۶۸ پخش}

۱۳. ستاره پوش {۱۳,۷۱۲ پخش}

۱۴. رفیق روز تنهایی {۳,۶۸۱ پخش}

۱۵. از لج تو {۱۶,۳۰۲ پخش}

۱۶. ناز بانو {۴۵,۷۲۳ پخش}

۱۷. نرگس {۳۵,۱۷۸ پخش}

۱۸. رنگارنگ {۴,۷۵۸ پخش}

۱۹. آسمان عشق {۶,۶۱۴ پخش}

۲۰. کویر ( از آلبوم تو از محمد خاکپور) {۲۹۶ پخش}

۲۱. عاشق با کلاس ( از آلبوم بازیچه از سامان آراسته) {۵۹,۹۱۹ پخش}

۲۲. خواب ( از آلبوم شاکی از طوفان کرمی) {۵,۶۷۸ پخش}

۲۳. قصه تو ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۹,۷۶۵ پخش}

۲۴. بهترین یار ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۱۱,۵۵۹ پخش}

۲۵. نگاه ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۳۹,۳۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شهروز :

سعید شهروز در 1350 متولد شد.
Saeed Shahrooz


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393