تک آهنگ های سعید شهروز

۱. چی می خوای از جونم {۷۱,۳۳۸ پخش}

۲. به هم نمیرسیم {۷۷,۲۶۶ پخش}

۳. شهر باران (کِی قراره نجاتم بدی) {۱۳,۱۱۹ پخش}

۴. شهر باران {۲۸,۷۰۴ پخش}

۵. غروب سرخ {۵۲,۵۵۶ پخش}

۶. رفیق روز تنهایی (ورژن جدید) {۱۷,۲۰۶ پخش}

۷. لحظه عشق {۴۹,۲۶۴ پخش}

۸. احساس مجنون {۳۴۳ پخش}

۹. خیال ( از امیر پاشا) {۲۰,۱۳۹ پخش}

۱۰. عاشقت می شم {۱۱۶,۶۵۶ پخش}

۱۱. کاری نمی کنی {۵۹,۳۷۳ پخش}

۱۲. یه ماجرای دیگه {۹,۹۳۷ پخش}

۱۳. ستاره پوش {۱۳,۷۱۲ پخش}

۱۴. رفیق روز تنهایی {۳,۶۸۱ پخش}

۱۵. از لج تو {۱۶,۲۷۰ پخش}

۱۶. ناز بانو {۴۵,۷۳۹ پخش}

۱۷. نرگس {۳۵,۰۶۸ پخش}

۱۸. رنگارنگ {۴,۷۴۲ پخش}

۱۹. آسمان عشق {۶,۶۱۴ پخش}

۲۰. کویر ( از آلبوم تو از محمد خاکپور) {۲۸۰ پخش}

۲۱. عاشق با کلاس ( از آلبوم بازیچه از سامان آراسته) {۵۹,۶۵۴ پخش}

۲۲. خواب ( از آلبوم شاکی از طوفان کرمی) {۵,۶۷۸ پخش}

۲۳. قصه تو ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۹,۶۸۷ پخش}

۲۴. بهترین یار ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۱۱,۴۹۷ پخش}

۲۵. نگاه ( از آلبوم رهسپار از سام اسدی) {۳۹,۲۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سعید شهروز :

سعید شهروز در 1350 متولد شد.
Saeed Shahrooz


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393