تک آهنگ های جازمین

۱. گل گلدون {۲۹,۹۰۵ پخش}

۲. زندگی چیست (با صدرالدین) {۶,۵۳۶ پخش}

۳. مگه نه {۳,۳۶۹ پخش}

۴. بیا جونم بیا {۲۰,۶۵۴ پخش}

۵. جنگ بیشتر نه {۱,۰۷۶ پخش}

۶. آره جونم {۲,۱۸۴ پخش}

۷. Take My Heart Away {۵۷۷ پخش}

۸. ایران {۱,۵۶۰ پخش}

۹. خوشبختی {۱,۶۸۴ پخش}

۱۰. دنیا {۱۷,۲۸۴ پخش}

۱۱. کم کم {۱۱۹,۲۹۳ پخش}

۱۲. محال {۳۲,۶۶۶ پخش}

۱۳. می روی {۱,۰۱۴ پخش}

۱۴. با من برقص {۲۸,۳۲۹ پخش}

۱۵. ذره ذره {۵۳,۷۸۸ پخش}

۱۶. نار و ادا {۲۳,۲۱۲ پخش}

۱۷. عجیبه {۳,۴۰۰ پخش}

۱۸. شیطون بلا {۳۱,۷۱۴ پخش}

۱۹. Show You Love {۸۸۹ پخش}

۲۰. من میخوام {۳۳,۷۲۷ پخش}

۲۱. بذار باهات برقصم {۳۳,۷۷۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جازمین :

جزمین
جازمین.
Jazmin


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393