تک آهنگ های جازمین

۱. گل گلدون {۳۰,۰۳۰ پخش}

۲. زندگی چیست (با صدرالدین) {۶,۵۸۳ پخش}

۳. مگه نه {۳,۳۶۹ پخش}

۴. بیا جونم بیا {۲۰,۷۳۲ پخش}

۵. جنگ بیشتر نه {۱,۰۷۶ پخش}

۶. آره جونم {۲,۱۶۸ پخش}

۷. Take My Heart Away {۵۷۷ پخش}

۸. ایران {۱,۵۶۰ پخش}

۹. خوشبختی {۱,۶۸۴ پخش}

۱۰. دنیا {۱۷,۳۴۷ پخش}

۱۱. کم کم {۱۱۹,۷۴۵ پخش}

۱۲. محال {۳۲,۶۹۷ پخش}

۱۳. می روی {۱,۰۱۴ پخش}

۱۴. با من برقص {۲۸,۳۷۶ پخش}

۱۵. ذره ذره {۵۳,۸۳۵ پخش}

۱۶. نار و ادا {۲۳,۲۹۰ پخش}

۱۷. عجیبه {۳,۴۰۰ پخش}

۱۸. شیطون بلا {۳۱,۷۶۱ پخش}

۱۹. Show You Love {۸۸۹ پخش}

۲۰. من میخوام {۳۳,۸۰۵ پخش}

۲۱. بذار باهات برقصم {۳۳,۸۵۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جازمین :

جزمین
جازمین.
Jazmin


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393