تک آهنگ های هومن اژدری

۱. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) {۹۱,۳۳۸ پخش}

۲. درگیر زمان {۱,۳۲۶ پخش}

۳. مهاجر {۲,۶۳۶ پخش}

۴. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) {۵۴,۵۵۳ پخش}

۵. سر تا پا صدام {۱,۷۹۴ پخش}

۶. حوض افسوس ( از سپید) {۲۵,۰۳۸ پخش}

۷. دیپرشن طهرانی {۱۳,۴۹۴ پخش}

۸. چرت بعد از ظهر {۱,۴۳۵ پخش}

۹. پلیس راه {۲,۵۱۱ پخش}

۱۰. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) {۱۷۱,۶۴۶ پخش}

۱۱. غم فردا {۳۲,۲۱۴ پخش}

۱۲. هتل {۳,۶۸۱ پخش}

۱۳. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) {۶۴,۰۳۸ پخش}

۱۴. خیانت موجه {۱۶,۵۳۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393