تک آهنگ های هومن اژدری

۱. من عاشقش شدم ( از گلاره شیبانی) {۹۱,۸۵۲ پخش}

۲. درگیر زمان {۱,۳۲۶ پخش}

۳. مهاجر {۲,۶۵۲ پخش}

۴. غریبه ی زیبا ( از گلاره شیبانی) {۵۴,۶۷۸ پخش}

۵. سر تا پا صدام {۱,۷۷۸ پخش}

۶. حوض افسوس ( از سپید) {۲۵,۰۳۸ پخش}

۷. دیپرشن طهرانی {۱۳,۵۲۵ پخش}

۸. چرت بعد از ظهر {۱,۴۳۵ پخش}

۹. پلیس راه {۲,۵۱۱ پخش}

۱۰. نگو تنهایی (نگو غم) ( از گلاره شیبانی) {۱۷۲,۳۶۴ پخش}

۱۱. غم فردا {۳۲,۲۷۶ پخش}

۱۲. هتل {۳,۶۹۷ پخش}

۱۳. شعر سوخته ( از گلاره شیبانی) {۶۴,۱۹۴ پخش}

۱۴. خیانت موجه {۱۶,۵۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای هومن اژدری :

هومن اژدری.
Hooman Ajdari


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393