تک آهنگ های امین بانی

۱. غروب کوهستان {۱۰,۰۱۵ پخش}

۲. بگو کجایی {۹,۹۲۱ پخش}

۳. تو که در سفری {۱۶,۴۴۲ پخش}

۴. گلابتون {۳۱,۸۰۸ پخش}

۵. افسوس {۱۳۱,۱۴۹ پخش}

۶. تا گلی از سر ایون تو پژمرد {۵۰,۰۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین بانی :

حمید عمادفر
امین بانی.
Amin Bani


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393