تک آهنگ های امین بانی

۱. غروب کوهستان {۱۰,۲۳۳ پخش}

۲. بگو کجایی {۱۰,۲۶۴ پخش}

۳. تو که در سفری {۱۶,۶۹۲ پخش}

۴. گلابتون {۳۲,۰۸۹ پخش}

۵. افسوس {۱۳۱,۶۴۸ پخش}

۶. تا گلی از سر ایون تو پژمرد {۵۰,۳۴۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین بانی :

حمید عمادفر
امین بانی.
Amin Bani


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393