تک آهنگ های گروه عجم

۱. گل ایران {۴۲,۳۶۹ پخش}

۲. بایرام مبارک {۵۸,۰۱۶ پخش}

۳. اومدم {۵۳,۹۹۱ پخش}

۴. شهمیرزادی {۳۴,۹۴۴ پخش}

۵. بشکن {۲۳,۹۳۰ پخش}

۶. ضربی عجمی {۱۲,۲۳۰ پخش}

۷. رقص مردونه {۳۵,۲۸۷ پخش}

۸. نوروز خوانی {۷۱,۹۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گروه عجم :

گروه عجم
عجم.
Ajam Band


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393