تک آهنگ های گروه عجم

۱. گل ایران {۴۲,۲۶۰ پخش}

۲. بایرام مبارک {۵۷,۹۰۷ پخش}

۳. اومدم {۵۳,۷۷۳ پخش}

۴. شهمیرزادی {۳۴,۸۶۶ پخش}

۵. بشکن {۲۳,۸۶۸ پخش}

۶. ضربی عجمی {۱۲,۱۵۲ پخش}

۷. رقص مردونه {۳۵,۲۰۹ پخش}

۸. نوروز خوانی {۷۱,۸۶۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گروه عجم :

گروه عجم
عجم.
Ajam Band


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393