تک آهنگ های مرتضی سرمدی

۱. آخرین شکست {۹,۳۶۰ پخش}

۲. درد نبودنت {۸,۰۱۸ پخش}

۳. پدر {۵,۹۲۸ پخش}

۴. تماشا کن {۶,۳۶۴ پخش}

۵. تخت خواب بی تو {۷,۲۰۷ پخش}

۶. مادر {۳,۵۴۱ پخش}

۷. بی حوصله ام {۴,۵۰۸ پخش}

۸. یا فاطمه {۱,۸۰۹ پخش}

۹. مهم نیست {۳,۳۸۵ پخش}

۱۰. حس جنون {۳,۹۹۳ پخش}

۱۱. جمله ی آخر {۹,۰۱۶ پخش}

۱۲. تیک تاک {۸,۸۶۰ پخش}

۱۳. رویای من {۹,۴۵۳ پخش}

۱۴. مرد بی رویا {۴,۴۷۷ پخش}

۱۵. طعم جدایی {۴,۰۴۰ پخش}

۱۶. قصه ی تلخ (با محمدرضا شعبانزاده) {۲,۳۲۴ پخش}

۱۷. گذشتم از عشق {۲,۵۲۷ پخش}

۱۸. پریسا {۲۱,۵۴۳ پخش}

۱۹. جادوگر قصه {۱۶,۴۴۲ پخش}

۲۰. لیلیم لی {۱۰,۰۱۵ پخش}

۲۱. نشونه {۱,۹۰۳ پخش}

۲۲. بمون عشق من {۲,۰۴۳ پخش}

۲۳. گل مریم {۱,۴۸۲ پخش}

۲۴. قصه عشق {۱,۵۲۸ پخش}

۲۵. قسم خورده {۱۵,۷۸۷ پخش}

۲۶. کابوس (با وحید حرمتی) {۱۰,۴۹۸ پخش}

۲۷. تو بازی کردی با من (با وحید مصلح ) {۱۱,۶۳۷ پخش}

۲۸. وقتی رفتم {۱۸,۹۳۸ پخش}

۲۹. جام عشق {۱,۶۰۶ پخش}

۳۰. بی وفایی {۱۱,۵۵۹ پخش}

۳۱. انتظار {۱۶,۴۲۶ پخش}

۳۲. تحویل سال {۹۰۴ پخش}

۳۳. بهار {۱,۲۱۶ پخش}

۳۴. حسرت {۲۸,۳۴۵ پخش}

۳۵. عادت ( با اسماعیل سرمدی) {۱۸,۶۴۲ پخش}

۳۶. این دله {۳۸,۷۰۳ پخش}

۳۷. پریا (دکلمه) {۲۸,۰۹۵ پخش}

۳۸. دوراهی {۸,۲۵۲ پخش}

۳۹. وقتی رفتی {۸۲,۴۶۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرتضی سرمدی :

مرتضی سرمدی.
Morteza Sarmadi


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393