تک آهنگ های ارغوان

۱. حس غم انگیز {۲۲,۰۲۷ پخش}

۲. برگرد {۱۳۶,۶۸۷ پخش}

۳. من رفتم با امیر اسید {۳۷,۱۱۲ پخش}

۴. Never Be The Same {۴,۰۲۴ پخش}

۵. No Choice {۴۲۱ پخش}

۶. تیک {۶,۵۳۶ پخش}

۷. بگو {۵,۹۲۸ پخش}

۸. ای خدا (کاور آهنگ عارف) {۴۵,۴۷۴ پخش}

۹. بی تو {۸,۰۴۹ پخش}

۱۰. مهتاب (کاور آهنگ ویگن) {۳۵,۹۴۲ پخش}

۱۱. غریب آشنا (گوگوش) {۸۰,۰۲۸ پخش}

۱۲. تو نمیدونی (کاور آهنگ گروه پسران آفتاب) {۳۴,۳۰۴ پخش}

۱۳. Hey Stupid {۴,۶۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ارغوان :

ارغوان عقیده ( ارغوان ).
Arghavan


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393