تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) {۳۶,۴۴۱ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) {۷۵,۶۷۵ پخش}

۳. نیا نیا {۴۶,۳۷۸ پخش}

۴. تنهایی {۴۸,۸۵۹ پخش}

۵. مجنون {۲۸,۵۳۲ پخش}

۶. مشکل هست {۵۳,۸۲۰ پخش}

۷. گردما {۳,۹۷۸ پخش}

۸. یار زیبای من {۷,۱۱۳ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر {۵,۶۱۶ پخش}

۱۰. تیکه تیکه {۵,۳۰۴ پخش}

۱۱. تی {۲,۶۳۶ پخش}

۱۲. نمیدانم {۴,۳۲۱ پخش}

۱۳. برگ خزان {۴,۳۰۵ پخش}

۱۴. بی وفا {۳۱,۳۲۴ پخش}

۱۵. دل من {۲,۷۹۲ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من {۲,۴۹۶ پخش}

۱۷. محبت {۳,۱۳۵ پخش}

۱۸. مادر {۲,۹۶۴ پخش}

۱۹. عاشق بلا {۱۶,۳۹۵ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه {۲۵,۵۵۲ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری {۲۰,۵۶۰ پخش}

۲۲. چک چک باران {۲۱,۶۸۴ پخش}

۲۳. نرود {۲۰,۳۷۳ پخش}

۲۴. سایه ها {۲۳,۶۹۶ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم {۳۶,۷۳۸ پخش}

۲۶. هله یارم {۳۹,۷۰۲ پخش}

۲۷. در کنج دلم {۱۹۳,۵۹۶ پخش}

۲۸. زیم زیم {۹۲,۸۲۰ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) {۱۸۱,۷۸۶ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) {۵۶,۱۱۳ پخش}

۳۱. از کدوم سفر {۱۰۱,۷۵۸ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ {۱۶۵,۱۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393