تک آهنگ های شبنم ثریا

۱. یارم ( با فرزانه خورشید ) {۳۵,۷۰۸ پخش}

۲. تویی وفای دلم (با صدرالدین) {۷۵,۰۰۴ پخش}

۳. نیا نیا {۴۵,۹۵۷ پخش}

۴. تنهایی {۴۸,۴۲۲ پخش}

۵. مجنون {۲۸,۳۶۰ پخش}

۶. مشکل هست {۵۳,۱۱۸ پخش}

۷. گردما {۳,۹۴۶ پخش}

۸. یار زیبای من {۶,۸۹۵ پخش}

۹. دل من دارد هوای تو به سر {۵,۵۶۹ پخش}

۱۰. تیکه تیکه {۵,۲۵۷ پخش}

۱۱. تی {۲,۶۲۰ پخش}

۱۲. نمیدانم {۴,۲۹۰ پخش}

۱۳. برگ خزان {۴,۱۹۶ پخش}

۱۴. بی وفا {۳۱,۲۷۸ پخش}

۱۵. دل من {۲,۷۹۲ پخش}

۱۶. تو بودی شرم من {۲,۴۴۹ پخش}

۱۷. محبت {۳,۱۳۵ پخش}

۱۸. مادر {۲,۹۳۲ پخش}

۱۹. عاشق بلا {۱۶,۳۴۸ پخش}

۲۰. سیا نرمه نرمه {۲۵,۳۳۴ پخش}

۲۱. میای از اینورا گذری {۲۰,۲۸۰ پخش}

۲۲. چک چک باران {۲۱,۶۳۷ پخش}

۲۳. نرود {۲۰,۳۵۸ پخش}

۲۴. سایه ها {۲۳,۶۰۲ پخش}

۲۵. تویی وفای دلم {۳۶,۲۷۰ پخش}

۲۶. هله یارم {۳۹,۱۲۴ پخش}

۲۷. در کنج دلم {۱۹۱,۳۹۶ پخش}

۲۸. زیم زیم {۹۲,۳۶۷ پخش}

۲۹. شهر خالی (نگاره هلوا) {۱۸۰,۳۶۷ پخش}

۳۰. دگرم تو (زیدا) {۵۵,۸۷۹ پخش}

۳۱. از کدوم سفر {۱۰۱,۱۵۰ پخش}

۳۲. بیا که بریم باغ {۱۶۴,۵۱۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شبنم ثریا :

شبنم ثریا ( شبنم ثریّا ).
Shabnam Soraya


This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393