تک آهنگ های مجید یحیایی

۱. کابوس {۱۳,۳۵۳ پخش}

۲. روزای رویای {۱۰,۱۴۰ پخش}

۳. زندگی {۱۴,۰۰۸ پخش}

۴. شهید گمنام {۳,۹۴۶ پخش}

۵. عادت {۲۴,۷۷۲ پخش}

۶. اون روزو می بینم {۲۵,۰۲۲ پخش}

۷. هر جای دنیا باشی {۱۸,۰۰۲ پخش}

۸. نده آزارم ( از محمد رضا شعبان زاده) {۱,۵۹۱ پخش}

۹. اعتقاد {۱۸,۵۹۵ پخش}

۱۰. می بینمتون {۱,۳۴۱ پخش}

۱۱. دلم گرفته {۱۸,۰۳۳ پخش}

۱۲. تیک تاک {۱,۲۶۳ پخش}

۱۳. امون بده {۱۱,۷۹۳ پخش}

۱۴. نفسگیر {۱۳,۰۴۱ پخش}

۱۵. احساس {۳۵,۹۵۸ پخش}

۱۶. لیلی و مجنون {۶۲,۷۴۳ پخش}

۱۷. چه بی خیالی {۴۱,۶۹۸ پخش}

۱۸. همدم {۲,۱۰۶ پخش}

۱۹. ببخش {۳۰,۴۳۵ پخش}

۲۰. افسوس به دلم {۲,۱۹۹ پخش}

۲۱. زیر بارون {۲,۴۹۶ پخش}

۲۲. نوازش {۶,۰۵۲ پخش}

۲۳. تسکین {۷,۵۶۶ پخش}

۲۴. دنیامی تو {۱۶,۷۳۸ پخش}

۲۵. تو نیستی {۹,۱۴۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مجید یحیایی :

مجید یحیی
مجید یحیایی.
Majid Yahyaee


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393