تک آهنگ های امیرعلی

۱. نمی فهممت {۳۱,۲۴۶ پخش}

۲. توبه ی گرگ مرگه (با محسن خانی) {۱۵,۰۳۸ پخش}

۳. تو فقط اشاره کن {۱۳,۱۳۵ پخش}

۴. خاک صحرا {۶,۷۷۰ پخش}

۵. اجبار {۵,۹۵۹ پخش}

۶. فکر برگشنن نباش (با محسن خانی) {۱۲,۱۶۸ پخش}

۷. اشتباه میکنی {۱۳,۶۸۱ پخش}

۸. فایده نداره {۲,۸۲۳ پخش}

۹. روزهای بی تو {۲,۷۴۵ پخش}

۱۰. میگن دلت گرفته {۴۶,۵۱۹ پخش}

۱۱. خدایا دلم شکست {۲۲,۹۳۲ پخش}

۱۲. هوای ابری {۱۵,۱۳۲ پخش}

۱۳. دارم دق میکنم {۲۴,۸۱۹ پخش}

۱۴. دست خودم نیست {۳۲,۱۹۸ پخش}

۱۵. بلبل زبونی نکن {۴۸,۲۰۴ پخش}

۱۶. زخم زبون {۶۵,۰۲۰ پخش}

۱۷. خط و نشون {۱۱۴,۲۰۷ پخش}

۱۸. حریمت سر جاشه {۱۰۳,۹۵۸ پخش}

۱۹. دستهای غریبه {۱,۲۱۶ پخش}

۲۰. یه وقتها {۹۶۷ پخش}

۲۱. بردن دار و ندار {۷,۴۸۸ پخش}

۲۲. برگرد عشق من {۴۲,۷۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیرعلی :

امیرعلی.
AmirAli


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393