تک آهنگ های قاسم افشار

۱. زنجیری {۴۱,۲۷۷ پخش}

۲. بی نظیرم باش {۱۶,۸۴۸ پخش}

۳. نگو نمیشه {۷,۷۵۳ پخش}

۴. ترنج {۵۶,۸۴۶ پخش}

۵. شادی خانوم {۵۹,۷۷۹ پخش}

۶. خدانگهدار {۲۳,۶۶۵ پخش}

۷. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) {۲۶,۵۲۰ پخش}

۸. وقف پرنده ها (رمیکس) {۱۸,۷۰۴ پخش}

۹. دمو آلبوم سکوت خیس {۶۴,۸۸۰ پخش}

۱۰. خلیج فارس {۳۰,۹۱۹ پخش}

۱۱. ناقوس {۱۵,۴۲۸ پخش}

۱۲. فقط به خاطر تو(سریال) {۵۹,۳۱۱ پخش}

۱۳. همیشه برنده {۱۷,۱۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393