تک آهنگ های قاسم افشار

۱. زنجیری {۴۱,۴۸۰ پخش}

۲. بی نظیرم باش {۱۶,۹۴۱ پخش}

۳. نگو نمیشه {۷,۸۱۵ پخش}

۴. ترنج {۵۶,۹۸۶ پخش}

۵. شادی خانوم {۶۰,۲۴۷ پخش}

۶. خدانگهدار {۲۳,۸۲۱ پخش}

۷. وقف پرنده ها(ورژن قدیمی) {۲۶,۹۸۸ پخش}

۸. وقف پرنده ها (رمیکس) {۱۹,۰۰۰ پخش}

۹. دمو آلبوم سکوت خیس {۶۴,۹۷۴ پخش}

۱۰. خلیج فارس {۳۱,۰۴۴ پخش}

۱۱. ناقوس {۱۵,۴۵۹ پخش}

۱۲. فقط به خاطر تو(سریال) {۶۰,۴۸۱ پخش}

۱۳. همیشه برنده {۱۷,۲۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قاسم افشار :

قاسم افشار در 1344 متولد شد.
Ghasem Afshar


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393