تک آهنگ های سامان جلیلی

۱. تقدیر (دمو) {۱۰,۶۷۰ پخش}

۲. احساس آواره {۸۳,۹۱۲ پخش}

۳. خیال {۲۳,۱۵۰ پخش}

۴. دوست دارم {۹۶,۸۹۱ پخش}

۵. موج انفجار (با سامان هنرمند) {۲۹,۰۷۸ پخش}

۶. فاصله (با امیر و حمید هامونی) {۲۲,۰۴۲ پخش}

۷. حالم بده {۲۹,۰۷۸ پخش}

۸. آرامش {۳۷,۵۴۹ پخش}

۹. تردید {۴۰,۴۰۴ پخش}

۱۰. جنون (با کیانوش تقی زاده) {۵۵,۹۴۱ پخش}

۱۱. حواست نیست {۳۸,۵۷۸ پخش}

۱۲. مجازات {۸۲,۷۴۲ پخش}

۱۳. بازیچه {۷۰,۱۰۶ پخش}

۱۴. حصار {۴۳,۵۲۴ پخش}

۱۵. چرا {۵۵,۷۵۴ پخش}

۱۶. سردرگم {۲۷,۵۴۹ پخش}

۱۷. حقیقتای امروز {۶۴,۰۲۲ پخش}

۱۸. فرصت زندگی {۷,۹۲۴ پخش}

۱۹. حال خراب این روزات {۲۱,۲۷۸ پخش}

۲۰. حس آرامش {۱۶,۰۶۸ پخش}

۲۱. آخرین نفس {۳۴,۷۸۸ پخش}

۲۲. رفیق نیمه راه {۵۴,۸۹۶ پخش}

۲۳. بهونه {۶۲,۹۶۱ پخش}

۲۴. دوست دارم ( از آلبوم خونه ی غرور از مهدی احمدوند) {۱۳۴,۹۵۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سامان جلیلی :

سامان جلیلی.
Saman Jalili


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393