تک آهنگ های سامان جلیلی

۱. احساس آواره {۷۳,۹۲۸ پخش}

۲. خیال {۲۲,۴۳۲ پخش}

۳. دوست دارم {۹۴,۹۴۱ پخش}

۴. موج انفجار (با سامان هنرمند) {۲۸,۶۵۷ پخش}

۵. فاصله (با امیر و حمید هامونی) {۲۱,۷۷۷ پخش}

۶. حالم بده {۲۸,۸۲۸ پخش}

۷. آرامش {۳۷,۱۹۰ پخش}

۸. تردید {۳۹,۹۳۶ پخش}

۹. جنون (با کیانوش تقی زاده) {۵۵,۳۴۸ پخش}

۱۰. حواست نیست {۳۸,۰۴۸ پخش}

۱۱. مجازات {۸۱,۷۵۹ پخش}

۱۲. بازیچه {۶۹,۵۲۹ پخش}

۱۳. حصار {۴۳,۰۵۶ پخش}

۱۴. چرا {۵۵,۲۵۵ پخش}

۱۵. سردرگم {۲۷,۳۹۳ پخش}

۱۶. حقیقتای امروز {۶۳,۴۷۶ پخش}

۱۷. فرصت زندگی {۷,۸۴۶ پخش}

۱۸. حال خراب این روزات {۲۱,۱۶۹ پخش}

۱۹. حس آرامش {۱۵,۹۴۳ پخش}

۲۰. آخرین نفس {۳۴,۵۸۵ پخش}

۲۱. رفیق نیمه راه {۵۴,۴۱۲ پخش}

۲۲. بهونه {۶۲,۴۹۳ پخش}

۲۳. دوست دارم ( از آلبوم خونه ی غرور از مهدی احمدوند) {۱۳۴,۲۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سامان جلیلی :

سامان جلیلی.
Saman Jalili


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393