تک آهنگ های حسن زیرک

۱. جاشی 66 {۲۰,۱۲۴ پخش}

۲. ده ردت لا من ره ش ئه سمه ر {۲۹,۶۷۱ پخش}

۳. هه ی ئیران ئیران {۱۰,۹۶۶ پخش}

۴. هه ی راستی راستی {۱۱,۶۸۴ پخش}

۵. لا سیله ی قه بران {۴,۴۴۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای حسن زیرک :

حسن زیرک.
Hasan Zirak


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393