تک آهنگ های سیمین غانم

۱. گل گلدون من {۷۱۶,۱۹۶ پخش}

۲. لانه مور {۶۸,۲۰۳ پخش}

۳. سیب {۴۸۷,۰۴۷ پخش}

۴. بسوزان {۹۵,۵۰۳ پخش}

۵. عطش {۵۵,۴۷۳ پخش}

۶. پرنده {۱۶۵,۴۸۴ پخش}

۷. از تو تنها شدم {۲۳۰,۸۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیمین غانم :

سیمین قانم
سیمین قانع
سیمین غائم
سیمین قایم
سیمین قائم
سیمین غانم.
Simin Ghanem


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393