تک آهنگ های سیمین غانم

۱. گل گلدون من {۷۱۴,۸۳۸ پخش}

۲. لانه مور {۶۸,۱۲۵ پخش}

۳. سیب {۴۸۶,۵۷۹ پخش}

۴. بسوزان {۹۵,۳۹۴ پخش}

۵. عطش {۵۵,۵۰۴ پخش}

۶. پرنده {۱۶۵,۱۴۱ پخش}

۷. از تو تنها شدم {۲۳۰,۶۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیمین غانم :

سیمین قانم
سیمین قانع
سیمین غائم
سیمین قایم
سیمین قائم
سیمین غانم.
Simin Ghanem


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393