تک آهنگ های کامران رسول زاده

۱. زن {۳,۲۲۹ پخش}

۲. قفس ترانه {۹۲۰ پخش}

۳. فانوس ( از کیانوش سعیدی) {۱,۱۳۸ پخش}

۴. آی {۵۳۰ پخش}

۵. همین امشب از غصه ها می میرم {۱۰۸,۴۲۰ پخش}

۶. وقتی نیستی {۶۷۰ پخش}

۷. ماهیا ( از مهرنوش) {۱۶۰,۳۳۶ پخش}

۸. چشمات ( از مهرنوش) {۴۸۸,۲۸۰ پخش}

۹. Hidden Track (ماهیا) ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۲۴,۱۳۳ پخش}

۱۰. بی تو ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۵۶,۳۳۱ پخش}

۱۱. زن زمستون ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۹۱,۷۹۰ پخش}

۱۲. کمک نمیکنه ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۱۱۶,۴۰۷ پخش}

۱۳. قدم قدم ( از آلبوم چشمات از مهرنوش) {۱۹۵,۲۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کامران رسول زاده :

کامران رسول زاده.
Kamran Rasool Zadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393