تک آهنگ های ندیم

۱. دلم شکست {۳,۹۹۳ پخش}

۲. چشم چشم {۴۴,۷۵۶ پخش}

۳. جیگرم سوخت {۳۱,۴۱۸ پخش}

۴. ب مثل بهار {۱۱,۴۶۶ پخش}

۵. سفر {۱۰,۳۸۹ پخش}

۶. بمون به خاطرم {۵۷,۰۸۰ پخش}

۷. دوباره عاشقم شو {۱۹,۷۸۰ پخش}

۸. دل بیقراره {۶۴,۴۵۹ پخش}

۹. حالا منو {۱۹,۳۹۰ پخش}

۱۰. چجوری {۴۳,۶۸۰ پخش}

۱۱. صدام کن {۲۶,۶۹۱ پخش}

۱۲. ثانیه ها {۱۱۰,۲۶۰ پخش}

۱۳. تو حق نداری {۲۷,۰۱۹ پخش}

۱۴. التماست می کنم {۲۶,۵۰۴ پخش}

۱۵. التماست نمیکنم (دمو) {۸,۸۷۶ پخش}

۱۶. دوری از خاطرات (با منصور زند) {۳۶,۹۷۲ پخش}

۱۷. گذشته ها {۱۳۷,۸۸۸ پخش}

۱۸. نپرس حالمو {۶۲,۵۸۷ پخش}

۱۹. به عشق دیدنت {۸۲,۸۸۲ پخش}

۲۰. نگو {۸۶,۴۷۰ پخش}

۲۱. شانس بد {۲۷,۳۹۳ پخش}

۲۲. تمومش کن برو {۴۴,۰۰۷ پخش}

۲۳. نرو {۶۲,۹۱۴ پخش}

۲۴. میمیرم {۱۱۷,۵۷۷ پخش}

۲۵. بگو چی شد {۲۴,۳۶۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ندیم :

ندیم.
Nadim


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393