تک آهنگ های امین رستمی

۱. خدا {۳۰,۳۴۲ پخش}

۲. واسه خاطر چشات {۱۳۳,۱۱۴ پخش}

۳. هوام تویی {۷۰,۹۴۸ پخش}

۴. دموی آلبوم هوام تویی {۶,۷۵۴ پخش}

۵. آفتاب می شود (با ساسان سل) {۱۳,۲۶۰ پخش}

۶. عروس خانوم {۱۹,۷۳۴ پخش}

۷. تصور کن {۲۰,۵۴۵ پخش}

۸. تا کجا {۲۳,۶۸۰ پخش}

۹. دعا کن بمیرم ( از حمید پیروزنیا) {۱۵,۱۶۳ پخش}

۱۰. شش (دمو آلبوم) {۱۰,۷۳۲ پخش}

۱۱. بی هوا {۱۴۵,۴۸۵ پخش}

۱۲. بی معرفت {۶۵,۰۹۸ پخش}

۱۳. خداحافظ تو {۸۶,۰۳۴ پخش}

۱۴. آبرو {۱۷,۳۰۰ پخش}

۱۵. بی تو {۱۴,۸۸۲ پخش}

۱۶. چشمای بارونی {۶۷,۷۱۹ پخش}

۱۷. جز عشق تو {۲۳,۴۰۰ پخش}

۱۸. یه نفر {۱۲,۴۰۲ پخش}

۱۹. عشقم {۲۷,۳۷۸ پخش}

۲۰. دو روزه {۲۱,۳۰۹ پخش}

۲۱. دلم گرفته {۱۶۰,۱۰۲ پخش}

۲۲. این قد تو رو دوست دارم {۱۷۰,۸۳۵ پخش}

۲۳. نمی دونم تو کجایی {۵۰,۹۰۲ پخش}

۲۴. نباشی تو {۱۱۹,۴۹۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امین رستمی :

امیر رستمی
امین رستمی.
Amin Rostami


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393