تک آهنگ های درویش جاویدان

۱. کاخ امید (اصلی) {۲,۵۱۱ پخش}

۲. یاران {۱,۴۸۲ پخش}

۳. شاهنامه خوان {۱,۴۵۰ پخش}

۴. من به بازار میروم {۳,۴۰۰ پخش}

۵. دیدم ودویدم {۱,۴۳۵ پخش}

۶. دختر تهرونی {۴,۸۰۴ پخش}

۷. باباکوهی (اجرایی دیگر) {۷,۲۲۲ پخش}

۸. باباکوهی (ترکی) {۲۴,۵۲۳ پخش}

۹. چینی بند زن {۱۰۶,۰۰۲ پخش}

۱۰. آیت الله طالقانی {۱۸,۴۵۴ پخش}

۱۱. پستچی {۱۸,۷۰۴ پخش}

۱۲. بابا کوهی {۱۱۲,۲۷۳ پخش}

۱۳. دخترم {۵۹,۶۸۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای درویش جاویدان :

دروش جاویدان
مصطفی جاویدان ( درویش جاویدان ).
Darvish Javidan


This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393