تک آهنگ های اعظم علی (گروه نیاز)

۱. شاه صنم {۳,۱۵۱ پخش}

۲. آهوی دشت {۲,۱۵۲ پخش}

۳. پریشان {۴۴,۲۸۸ پخش}

۴. مدیتیشن (آواز اعظم علی) {۷,۳۶۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اعظم علی (گروه نیاز) :

اعظم علی (گروه نیاز).
Azam Ali (Niaz Band)


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393