تک آهنگ های اعظم علی (گروه نیاز)

۱. شاه صنم {۳,۲۴۴ پخش}

۲. آهوی دشت {۲,۱۹۹ پخش}

۳. پریشان {۴۴,۳۸۲ پخش}

۴. مدیتیشن (آواز اعظم علی) {۷,۴۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اعظم علی (گروه نیاز) :

اعظم علی (گروه نیاز).
Azam Ali (Niaz Band)


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393