تک آهنگ های مهسا نوی

۱. مادر {۱۰۴,۴۸۸ پخش}

۲. مجازات {۲۵۲,۲۸۳ پخش}

۳. شنیدم ازدواج کردی {۳۳۱,۱۷۲ پخش}

۴. ریمیکس نزدیک میشم (دی جی مرتضی چیذری) {۲۶,۸۱۶ پخش}

۵. بعد من {۸۷,۸۴۳ پخش}

۶. قانون {۲۸۱,۸۱۴ پخش}

۷. نوازش {۳۹۶,۸۹۵ پخش}

۸. نزدیک می شم (ریمیکس دی جی امیر قوامی) {۷۰,۶۶۸ پخش}

۹. یه غریبه {۱۴۷,۲۰۱ پخش}

۱۰. بسه دیگه {۲۲۷,۲۶۰ پخش}

۱۱. نزدیک میشم {۲۵۱,۳۹۴ پخش}

۱۲. چه دنیای عجیبیه {۲۱۲,۷۳۷ پخش}

۱۳. یه ذره دوسم داشته باش (همراه شهرام کاشانی) {۱۸۷,۸۸۶ پخش}

۱۴. می خوام بیام به دیدنت {۲۵۷,۸۳۶ پخش}


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393