تک آهنگ های امیر جان صبوری

۱. نقل و صندلی {۱۱,۸۲۴ پخش}

۲. شهر خورشید {۴,۰۰۹ پخش}

۳. زندگی همین است {۳,۹۰۰ پخش}

۴. سکه طلا {۲,۴۴۹ پخش}

۵. قفس های طلایی {۳,۲۷۶ پخش}

۶. خامی {۲,۸۲۳ پخش}

۷. جدایی {۴,۸۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر جان صبوری :

امیر جان صبوری.
Amir Jan Saboori


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393