تک آهنگ های امیر جان صبوری

۱. نقل و صندلی {۱۱,۹۶۵ پخش}

۲. شهر خورشید {۴,۱۰۲ پخش}

۳. زندگی همین است {۴,۰۴۰ پخش}

۴. سکه طلا {۲,۴۸۰ پخش}

۵. قفس های طلایی {۳,۳۵۴ پخش}

۶. خامی {۲,۸۵۴ پخش}

۷. جدایی {۴,۸۳۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر جان صبوری :

امیر جان صبوری.
Amir Jan Saboori


This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393