تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۲۲۲ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۸۷,۴۸۴ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۳۸,۱۷۳ پخش}

۴. پاییز {۵۴,۸۳۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393