تک آهنگ های پری زنگنه

۱. پیام زرتشت {۷,۲۳۸ پخش}

۲. گنجشگک اشی مشی {۸۷,۶۷۲ پخش}

۳. گل لاله عباسی {۳۸,۲۳۵ پخش}

۴. پاییز {۵۴,۹۴۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پری زنگنه :

پری زنگنه.
Pari Zanganeh


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393