تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۲۱,۶۰۶ پخش}

۲. شاسیار {۶,۵۹۸ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۷,۰۵۰ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۱۰,۰۷۳ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۱۹,۸۹۰ پخش}

۶. کدخدا {۲۵,۶۶۲ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۴۵,۶۱۴ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۶۶,۸۸۸ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۲۵,۹۶۶ پخش}

۱۰. محتسب {۶۹,۳۲۶ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۲,۱۲۰ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۲۸,۷۹۷ پخش}

۱۳. راز {۸,۸۲۹ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۵۸,۵۱۵ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۴,۸۶۷ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۰,۷۹۴ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۵,۱۱۶ پخش}

۱۸. برای غزالان {۳,۵۱۰ پخش}

۱۹. کودک {۴,۰۵۶ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۲,۸۸۳ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۴۲,۳۹۶ پخش}

۲۲. سربازان {۴۲,۱۵۱ پخش}

۲۳. بهار {۲۰,۵۷۶ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۱۶,۲۹۸ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۳,۴۷۶ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۳,۸۳۶ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۷,۴۷۰ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۵,۲۵۶ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۸۶,۰۹۲ پخش}

۳۰. جدید {۳۷۸,۵۱۸ پخش}


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393