تک آهنگ های گروه مستان همای

۱. بز و چوپان (با یلدا عباسی) {۱۴,۹۱۳ پخش}

۲. شاسیار {۶,۲۵۵ پخش}

۳. له یاره (با یلدا عباسی) {۳۶,۷۰۶ پخش}

۴. در حسرت دیدار (با یلدا عباسی) {۱۰۸,۷۰۰ پخش}

۵. بانوی ایرانی {۱۹,۶۷۱ پخش}

۶. کدخدا {۲۵,۰۰۶ پخش}

۷. مردم آزاری مکن {۴۵,۱۷۷ پخش}

۸. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید {۱۶۵,۸۹۰ پخش}

۹. بزن بر طبل بی عاری {۲۲۴,۸۵۸ پخش}

۱۰. محتسب {۶۹,۰۷۶ پخش}

۱۱. قرار بود {۳۱,۹۹۵ پخش}

۱۲. تا کی میتوانی {۲۸,۶۲۶ پخش}

۱۳. راز {۸,۶۴۲ پخش}

۱۴. پروردگار مست {۵۸,۰۰۰ پخش}

۱۵. میان جنگلی خاموش {۴,۶۶۴ پخش}

۱۶. عجب آب گل آلودی {۳۰,۴۶۶ پخش}

۱۷. از ماست که بر ماست {۱۴,۸۳۵ پخش}

۱۸. برای غزالان {۳,۳۰۷ پخش}

۱۹. کودک {۳,۸۶۸ پخش}

۲۰. نام کوروش {۶۲,۶۱۸ پخش}

۲۱. کنسرت موسی و شبان (قطعه پایانی) {۱۴۱,۹۱۳ پخش}

۲۲. سربازان {۴۱,۹۶۴ پخش}

۲۳. بهار {۲۰,۵۲۹ پخش}

۲۴. مرغ سحر ناله سر مکن {۱۱۶,۱۲۶ پخش}

۲۵. بی حرمتی به ساحت خوبان {۶۳,۲۸۹ پخش}

۲۶. با تو پیمان بسته ام {۳۳,۶۹۶ پخش}

۲۷. مستان می آیند {۴۷,۳۱۴ پخش}

۲۸. حقت این است {۳۵,۱۴۶ پخش}

۲۹. ایران ای سرای من {۱۸۵,۳۱۲ پخش}

۳۰. جدید {۳۷۵,۸۱۹ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393