تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. ریورسینگ عاصی {۳۸,۸۷۵ پخش}

۲. دموی رقص اشرار {۸۷,۱۱۰ پخش}

۳. دموی آلبوم 1414 {۳۰۸,۷۷۰ پخش}

۴. عمو نوروز نیا اینجا {۷۳۴,۵۷۲ پخش}

۵. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۱,۴۰۰ پخش}

۶. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۰,۵۵۶ پخش}

۷. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۱,۳۰۴ پخش}

۸. شیاف ( از امین وحید) {۱۵۳,۰۰۴ پخش}

۹. گریه من (زنده) {۱۶۷,۶۳۷ پخش}

۱۰. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۲,۸۱۸ پخش}

۱۱. شعبان {۱,۸۱۷,۳۲۲ پخش}

۱۲. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۶,۶۸۱ پخش}

۱۳. از تهران تا برلین {۲۱۲,۹۸۶ پخش}

۱۴. اینگونه {۳۶۲,۴۰۳ پخش}

۱۵. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۶,۷۳۱ پخش}

۱۶. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۷,۱۳۸ پخش}

۱۷. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۶۹,۰۸۴ پخش}

۱۸. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۲,۰۰۸ پخش}

۱۹. مامان {۴۳۲,۸۸۴ پخش}

۲۰. خار تو (ورژن کامل) {۱۹۰,۱۹۵ پخش}

۲۱. اینگونه بی تو {۵۲۱,۱۸۰ پخش}

۲۲. ریش (زنده) {۱۷۸,۲۹۲ پخش}

۲۳. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۷,۲۰۴ پخش}

۲۴. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۱,۴۷۷ پخش}

۲۵. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۴,۰۱۲ پخش}

۲۶. مرگ نازلی {۱,۱۹۱,۶۹۹ پخش}

۲۷. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۴,۵۶۷ پخش}

۲۸. بیان مره یاری بدن {۷۳۹,۶۴۲ پخش}

۲۹. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۵,۷۳۴ پخش}

۳۰. دکلمه {۱۳۹,۰۷۴ پخش}

۳۱. باداباد {۶۷۶,۴۷۸ پخش}

۳۲. پریود (با محسن نامجو) {۲,۹۱۲,۹۷۲ پخش}

۳۳. برای تو که در بندی {۱۸۱,۹۸۹ پخش}

۳۴. وصیت {۲۸۴,۷۱۵ پخش}

۳۵. تف کن تو صورت من {۲۴۸,۰۴۰ پخش}

۳۶. اجداد (دکلمه) {۱۲۸,۱۰۷ پخش}

۳۷. حاجی {۲۲۹,۸۵۰ پخش}

۳۸. خار تو {۱۶۹,۱۸۲ پخش}

۳۹. ایروپلان {۲۱۷,۷۱۳ پخش}

۴۰. ببخش گاو جان {۳۰۵,۶۰۴ پخش}

۴۱. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۳۹,۷۷۶ پخش}

۴۲. ما ما میا {۱۲۵,۱۴۳ پخش}

۴۳. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۵,۴۵۲ پخش}

۴۴. سقوط اشرار {۱۹۱,۵۳۶ پخش}

۴۵. سقوط {۱۵۴,۹۰۸ پخش}

۴۶. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۶,۱۹۳ پخش}

۴۷. لوس آنجلس {۴۰۴,۰۷۱ پخش}

۴۸. نگفتمت نرو {۱۸۸,۸۵۳ پخش}

۴۹. تو حلقم {۱,۵۶۵,۹۵۹ پخش}

۵۰. قاضی شرعی {۶۲۵,۷۰۰ پخش}

۵۱. اسمشو تقدیر نذار {۳۵۰,۸۹۰ پخش}

۵۲. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۰,۲۱۱ پخش}

۵۳. قاضی شرع {۱۳۷,۹۸۲ پخش}

۵۴. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۴,۲۶۸ پخش}

۵۵. دراکولا {۱۳۳,۵۵۱ پخش}

۵۶. نوشابه (زنده) {۴۲۲,۳۳۸ پخش}

۵۷. ایستاده مردن {۱,۰۴۴,۲۱۷ پخش}

۵۸. نقی {۳,۲۷۴,۶۷۴ پخش}

۵۹. بگا مگا {۱,۱۵۱,۶۸۵ پخش}

۶۰. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۶۴۲ پخش}

۶۱. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۱۹,۸۸۲ پخش}

۶۲. کشته مارو {۱۰۶,۱۵۸ پخش}

۶۳. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۶,۳۱۲ پخش}

۶۴. تو ازم بدت می یاد {۱۹۹,۲۵۸ پخش}

۶۵. انکار {۱۶۷,۲۹۴ پخش}

۶۶. وقتی که {۳۳۹,۲۸۴ پخش}

۶۷. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۹,۲۳۷ پخش}

۶۸. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۸,۸۳۵ پخش}

۶۹. مهدی {۵۴۳,۳۶۳ پخش}

۷۰. سال خون {۱۸۳,۶۲۷ پخش}

۷۱. وطن {۲۴۸,۵۲۳ پخش}

۷۲. برادر بردار {۱۷۱,۰۸۵ پخش}

۷۳. شاعر تمام شده {۳۱۴,۵۷۴ پخش}

۷۴. وای کشته ما رو {۲۲۸,۶۱۸ پخش}

۷۵. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۸,۹۴۸ پخش}

۷۶. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۵,۸۶۳ پخش}

۷۷. من خرم {۲۸۰,۰۰۴ پخش}

۷۸. چیز {۱,۰۹۱,۳۲۹ پخش}

۷۹. دادا کجایی {۱۹۴,۳۶۰ پخش}

۸۰. ما شریم {۲۰۰,۶۰۰ پخش}

۸۱. عمو کریس تاوون داره {۱۸۲,۵۹۸ پخش}

۸۲. آوازه خوان در خون {۱۸۳,۷۶۸ پخش}

۸۳. بامداد {۲۱۹,۶۴۸ پخش}

۸۴. زندگی سگی ما {۳۱۷,۴۶۰ پخش}

۸۵. فحش بده {۲۰۹,۰۷۱ پخش}

۸۶. حرف زن {۲۶۹,۰۰۶ پخش}

۸۷. ما آخر خط ایم {۱۹۴,۰۹۵ پخش}

۸۸. ما مرد نیستیم {۳۱۹,۵۱۹ پخش}

۸۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۳۸,۳۳۲ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393