تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. دموی رقص اشرار {۸۱,۷۹۰ پخش}

۲. دموی آلبوم 1414 {۳۰۷,۴۷۶ پخش}

۳. عمو نوروز نیا اینجا {۷۳۰,۳۷۶ پخش}

۴. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۹۹,۵۵۹ پخش}

۵. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۱۸,۹۱۸ پخش}

۶. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۵۹,۹۱۵ پخش}

۷. شیاف ( از امین وحید) {۱۵۰,۷۴۲ پخش}

۸. گریه من (زنده) {۱۶۵,۸۴۳ پخش}

۹. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۱,۷۵۸ پخش}

۱۰. شعبان {۱,۸۰۷,۲۶۰ پخش}

۱۱. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۵,۲۱۴ پخش}

۱۲. از تهران تا برلین {۲۱۱,۰۳۶ پخش}

۱۳. اینگونه {۳۶۰,۹۰۶ پخش}

۱۴. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۶,۰۹۱ پخش}

۱۵. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۵,۸۴۳ پخش}

۱۶. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۶۷,۱۱۸ پخش}

۱۷. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۱,۲۷۵ پخش}

۱۸. مامان {۴۳۰,۳۴۱ پخش}

۱۹. خار تو (ورژن کامل) {۱۸۸,۵۵۷ پخش}

۲۰. اینگونه بی تو {۵۱۹,۴۸۰ پخش}

۲۱. ریش (زنده) {۱۷۶,۸۱۰ پخش}

۲۲. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۵,۵۵۰ پخش}

۲۳. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۰,۰۲۶ پخش}

۲۴. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۲,۸۴۲ پخش}

۲۵. مرگ نازلی {۱,۱۸۴,۱۶۴ پخش}

۲۶. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۳,۶۳۱ پخش}

۲۷. بیان مره یاری بدن {۷۳۵,۴۳۰ پخش}

۲۸. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۴,۸۱۴ پخش}

۲۹. دکلمه {۱۳۸,۳۰۹ پخش}

۳۰. باداباد {۶۷۵,۲۶۱ پخش}

۳۱. پریود (با محسن نامجو) {۲,۸۹۷,۳۸۸ پخش}

۳۲. برای تو که در بندی {۱۸۱,۰۲۲ پخش}

۳۳. وصیت {۲۸۳,۳۷۴ پخش}

۳۴. تف کن تو صورت من {۲۴۶,۷۶۰ پخش}

۳۵. اجداد (دکلمه) {۱۲۷,۲۶۴ پخش}

۳۶. حاجی {۲۲۸,۷۲۷ پخش}

۳۷. خار تو {۱۶۸,۱۹۹ پخش}

۳۸. ایروپلان {۲۱۶,۵۲۸ پخش}

۳۹. ببخش گاو جان {۳۰۳,۶۵۴ پخش}

۴۰. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۳۸,۲۷۸ پخش}

۴۱. ما ما میا {۱۲۴,۶۵۹ پخش}

۴۲. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۴,۳۱۳ پخش}

۴۳. سقوط اشرار {۱۹۰,۲۱۰ پخش}

۴۴. سقوط {۱۵۴,۱۱۲ پخش}

۴۵. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۴,۹۲۹ پخش}

۴۶. لوس آنجلس {۴۰۰,۸۱۰ پخش}

۴۷. نگفتمت نرو {۱۸۷,۴۴۹ پخش}

۴۸. تو حلقم {۱,۵۵۷,۰۸۲ پخش}

۴۹. قاضی شرعی {۶۲۴,۴۹۹ پخش}

۵۰. اسمشو تقدیر نذار {۳۴۸,۵۳۵ پخش}

۵۱. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۶۸,۸۵۴ پخش}

۵۲. قاضی شرع {۱۳۷,۲۳۳ پخش}

۵۳. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۳,۰۲۰ پخش}

۵۴. دراکولا {۱۳۲,۹۱۲ پخش}

۵۵. نوشابه (زنده) {۴۱۹,۵۹۳ پخش}

۵۶. ایستاده مردن {۱,۰۳۵,۸۲۴ پخش}

۵۷. نقی {۳,۲۵۷,۸۴۱ پخش}

۵۸. بگا مگا {۱,۱۴۲,۲۴۷ پخش}

۵۹. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۱۴۳ پخش}

۶۰. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۱۸,۷۱۲ پخش}

۶۱. کشته مارو {۱۰۵,۵۰۲ پخش}

۶۲. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۵,۴۰۷ پخش}

۶۳. تو ازم بدت می یاد {۱۹۸,۲۹۱ پخش}

۶۴. انکار {۱۶۶,۰۶۲ پخش}

۶۵. وقتی که {۳۳۶,۳۲۰ پخش}

۶۶. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۶,۸۰۳ پخش}

۶۷. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۶,۹۹۴ پخش}

۶۸. مهدی {۵۴۰,۵۰۸ پخش}

۶۹. سال خون {۱۸۲,۶۴۴ پخش}

۷۰. وطن {۲۴۷,۳۲۲ پخش}

۷۱. برادر بردار {۱۷۰,۰۷۱ پخش}

۷۲. شاعر تمام شده {۳۱۲,۶۸۶ پخش}

۷۳. وای کشته ما رو {۲۲۷,۱۸۲ پخش}

۷۴. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۸,۰۴۳ پخش}

۷۵. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۴,۰۵۴ پخش}

۷۶. من خرم {۲۷۸,۵۳۸ پخش}

۷۷. چیز {۱,۰۸۴,۲۳۱ پخش}

۷۸. دادا کجایی {۱۹۳,۳۴۶ پخش}

۷۹. ما شریم {۱۹۹,۷۷۳ پخش}

۸۰. عمو کریس تاوون داره {۱۸۱,۹۷۴ پخش}

۸۱. آوازه خوان در خون {۱۸۲,۹۴۱ پخش}

۸۲. بامداد {۲۱۸,۴۶۲ پخش}

۸۳. زندگی سگی ما {۳۱۶,۶۱۷ پخش}

۸۴. فحش بده {۲۰۷,۹۱۶ پخش}

۸۵. حرف زن {۲۶۸,۰۸۶ پخش}

۸۶. ما آخر خط ایم {۱۹۳,۱۴۳ پخش}

۸۷. ما مرد نیستیم {۳۱۷,۰۵۴ پخش}

۸۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۳۳,۶۹۹ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393