تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. ریورسینگ عاصی {۳۵,۶۳۰ پخش}

۲. دموی رقص اشرار {۸۶,۰۶۵ پخش}

۳. دموی آلبوم 1414 {۳۰۸,۳۴۹ پخش}

۴. عمو نوروز نیا اینجا {۷۳۳,۱۳۷ پخش}

۵. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۰,۷۷۶ پخش}

۶. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۰,۲۹۱ پخش}

۷. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۰,۹۱۴ پخش}

۸. شیاف ( از امین وحید) {۱۵۲,۴۷۴ پخش}

۹. گریه من (زنده) {۱۶۷,۱۸۵ پخش}

۱۰. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۲,۴۷۵ پخش}

۱۱. شعبان {۱,۸۱۴,۲۸۰ پخش}

۱۲. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۶,۲۱۳ پخش}

۱۳. از تهران تا برلین {۲۱۲,۴۵۶ پخش}

۱۴. اینگونه {۳۶۲,۰۱۳ پخش}

۱۵. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۶,۶۲۲ پخش}

۱۶. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۶,۷۹۵ پخش}

۱۷. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۶۸,۵۳۸ پخش}

۱۸. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۱,۷۷۴ پخش}

۱۹. مامان {۴۳۲,۳۳۸ پخش}

۲۰. خار تو (ورژن کامل) {۱۸۹,۷۷۴ پخش}

۲۱. اینگونه بی تو {۵۲۰,۶۸۱ پخش}

۲۲. ریش (زنده) {۱۷۷,۹۰۲ پخش}

۲۳. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۶,۶۵۸ پخش}

۲۴. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۱,۱۶۵ پخش}

۲۵. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۳,۷۷۸ پخش}

۲۶. مرگ نازلی {۱,۱۸۹,۵۳۱ پخش}

۲۷. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۴,۳۹۵ پخش}

۲۸. بیان مره یاری بدن {۷۳۸,۳۳۲ پخش}

۲۹. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۵,۳۱۳ پخش}

۳۰. دکلمه {۱۳۸,۸۴۰ پخش}

۳۱. باداباد {۶۷۶,۱۳۵ پخش}

۳۲. پریود (با محسن نامجو) {۲,۹۰۸,۲۷۶ پخش}

۳۳. برای تو که در بندی {۱۸۱,۶۶۲ پخش}

۳۴. وصیت {۲۸۴,۳۴۱ پخش}

۳۵. تف کن تو صورت من {۲۴۷,۷۴۳ پخش}

۳۶. اجداد (دکلمه) {۱۲۷,۹۰۴ پخش}

۳۷. حاجی {۲۲۹,۵۳۸ پخش}

۳۸. خار تو {۱۶۸,۹۱۶ پخش}

۳۹. ایروپلان {۲۱۷,۴۷۹ پخش}

۴۰. ببخش گاو جان {۳۰۵,۱۵۱ پخش}

۴۱. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۳۹,۵۷۳ پخش}

۴۲. ما ما میا {۱۲۵,۰۰۲ پخش}

۴۳. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۵,۱۰۹ پخش}

۴۴. سقوط اشرار {۱۹۱,۱۱۵ پخش}

۴۵. سقوط {۱۵۴,۶۴۲ پخش}

۴۶. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۵,۹۱۲ پخش}

۴۷. لوس آنجلس {۴۰۲,۹۴۸ پخش}

۴۸. نگفتمت نرو {۱۸۸,۲۴۵ پخش}

۴۹. تو حلقم {۱,۵۶۳,۳۶۹ پخش}

۵۰. قاضی شرعی {۶۲۵,۴۱۹ پخش}

۵۱. اسمشو تقدیر نذار {۳۵۰,۶۸۸ پخش}

۵۲. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۶۹,۹۶۲ پخش}

۵۳. قاضی شرع {۱۳۷,۶۲۳ پخش}

۵۴. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۳,۹۸۷ پخش}

۵۵. دراکولا {۱۳۳,۳۶۴ پخش}

۵۶. نوشابه (زنده) {۴۲۱,۲۰۰ پخش}

۵۷. ایستاده مردن {۱,۰۴۱,۷۳۶ پخش}

۵۸. نقی {۳,۲۶۹,۲۹۲ پخش}

۵۹. بگا مگا {۱,۱۴۸,۹۸۶ پخش}

۶۰. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۴۸۶ پخش}

۶۱. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۱۹,۵۸۵ پخش}

۶۲. کشته مارو {۱۰۵,۹۳۹ پخش}

۶۳. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۶,۰۶۲ پخش}

۶۴. تو ازم بدت می یاد {۱۹۸,۹۷۸ پخش}

۶۵. انکار {۱۶۷,۰۷۶ پخش}

۶۶. وقتی که {۳۳۸,۵۳۵ پخش}

۶۷. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۸,۶۷۵ پخش}

۶۸. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۸,۲۱۱ پخش}

۶۹. مهدی {۵۴۲,۵۲۱ پخش}

۷۰. سال خون {۱۸۳,۳۶۲ پخش}

۷۱. وطن {۲۴۸,۳۳۶ پخش}

۷۲. برادر بردار {۱۷۰,۸۵۱ پخش}

۷۳. شاعر تمام شده {۳۱۴,۰۱۲ پخش}

۷۴. وای کشته ما رو {۲۲۸,۱۰۳ پخش}

۷۵. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۸,۷۹۲ پخش}

۷۶. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۵,۳۸۰ پخش}

۷۷. من خرم {۲۷۹,۵۰۵ پخش}

۷۸. چیز {۱,۰۸۸,۸۶۴ پخش}

۷۹. دادا کجایی {۱۹۴,۱۲۶ پخش}

۸۰. ما شریم {۲۰۰,۳۶۶ پخش}

۸۱. عمو کریس تاوون داره {۱۸۲,۴۵۷ پخش}

۸۲. آوازه خوان در خون {۱۸۳,۶۴۳ پخش}

۸۳. بامداد {۲۱۹,۳۶۷ پخش}

۸۴. زندگی سگی ما {۳۱۷,۱۹۴ پخش}

۸۵. فحش بده {۲۰۸,۸۰۶ پخش}

۸۶. حرف زن {۲۶۸,۷۷۲ پخش}

۸۷. ما آخر خط ایم {۱۹۳,۷۹۸ پخش}

۸۸. ما مرد نیستیم {۳۱۸,۸۷۹ پخش}

۸۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۳۷,۱۰۰ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393