تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. دموی رقص اشرار {۸۲,۱۰۲ پخش}

۲. دموی آلبوم 1414 {۳۰۷,۶۰۰ پخش}

۳. عمو نوروز نیا اینجا {۷۳۰,۷۰۴ پخش}

۴. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۹۹,۶۶۸ پخش}

۵. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۱۸,۹۶۵ پخش}

۶. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۵۹,۹۹۳ پخش}

۷. شیاف ( از امین وحید) {۱۵۱,۰۳۹ پخش}

۸. گریه من (زنده) {۱۶۵,۹۰۶ پخش}

۹. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۱,۸۳۶ پخش}

۱۰. شعبان {۱,۸۰۷,۸۵۲ پخش}

۱۱. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۵,۳۰۸ پخش}

۱۲. از تهران تا برلین {۲۱۱,۲۰۸ پخش}

۱۳. اینگونه {۳۶۰,۹۲۱ پخش}

۱۴. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۶,۱۲۲ پخش}

۱۵. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۵,۸۹۰ پخش}

۱۶. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۶۷,۲۴۳ پخش}

۱۷. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۱,۲۹۱ پخش}

۱۸. مامان {۴۳۰,۴۱۹ پخش}

۱۹. خار تو (ورژن کامل) {۱۸۸,۷۲۸ پخش}

۲۰. اینگونه بی تو {۵۱۹,۶۳۶ پخش}

۲۱. ریش (زنده) {۱۷۶,۸۵۷ پخش}

۲۲. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۵,۶۲۸ پخش}

۲۳. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۰,۰۸۸ پخش}

۲۴. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۲,۹۲۰ پخش}

۲۵. مرگ نازلی {۱,۱۸۴,۵۷۰ پخش}

۲۶. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۳,۶۴۶ پخش}

۲۷. بیان مره یاری بدن {۷۳۵,۶۶۴ پخش}

۲۸. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۴,۸۴۵ پخش}

۲۹. دکلمه {۱۳۸,۳۸۷ پخش}

۳۰. باداباد {۶۷۵,۳۲۴ پخش}

۳۱. پریود (با محسن نامجو) {۲,۸۹۸,۳۸۶ پخش}

۳۲. برای تو که در بندی {۱۸۱,۰۳۸ پخش}

۳۳. وصیت {۲۸۳,۴۵۲ پخش}

۳۴. تف کن تو صورت من {۲۴۶,۸۵۴ پخش}

۳۵. اجداد (دکلمه) {۱۲۷,۳۵۸ پخش}

۳۶. حاجی {۲۲۸,۸۲۰ پخش}

۳۷. خار تو {۱۶۸,۲۷۷ پخش}

۳۸. ایروپلان {۲۱۶,۵۵۹ پخش}

۳۹. ببخش گاو جان {۳۰۳,۷۳۲ پخش}

۴۰. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۳۸,۴۱۸ پخش}

۴۱. ما ما میا {۱۲۴,۷۰۶ پخش}

۴۲. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۴,۴۰۷ پخش}

۴۳. سقوط اشرار {۱۹۰,۳۰۴ پخش}

۴۴. سقوط {۱۵۴,۱۵۹ پخش}

۴۵. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۴,۹۹۲ پخش}

۴۶. لوس آنجلس {۴۰۰,۸۷۳ پخش}

۴۷. نگفتمت نرو {۱۸۷,۴۸۰ پخش}

۴۸. تو حلقم {۱,۵۵۷,۵۵۰ پخش}

۴۹. قاضی شرعی {۶۲۴,۶۰۸ پخش}

۵۰. اسمشو تقدیر نذار {۳۴۸,۶۷۵ پخش}

۵۱. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۶۸,۹۹۴ پخش}

۵۲. قاضی شرع {۱۳۷,۲۶۴ پخش}

۵۳. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۳,۰۵۱ پخش}

۵۴. دراکولا {۱۳۲,۹۵۸ پخش}

۵۵. نوشابه (زنده) {۴۱۹,۷۴۹ پخش}

۵۶. ایستاده مردن {۱,۰۳۶,۱۶۷ پخش}

۵۷. نقی {۳,۲۵۹,۰۲۷ پخش}

۵۸. بگا مگا {۱,۱۴۲,۷۴۶ پخش}

۵۹. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۲۰۶ پخش}

۶۰. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۱۸,۷۹۰ پخش}

۶۱. کشته مارو {۱۰۵,۵۳۴ پخش}

۶۲. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۵,۴۳۸ پخش}

۶۳. تو ازم بدت می یاد {۱۹۸,۳۵۴ پخش}

۶۴. انکار {۱۶۶,۱۵۵ پخش}

۶۵. وقتی که {۳۳۶,۴۹۲ پخش}

۶۶. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۷,۰۵۳ پخش}

۶۷. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۷,۰۸۸ پخش}

۶۸. مهدی {۵۴۰,۶۳۳ پخش}

۶۹. سال خون {۱۸۲,۶۶۰ پخش}

۷۰. وطن {۲۴۷,۴۱۶ پخش}

۷۱. برادر بردار {۱۷۰,۱۶۴ پخش}

۷۲. شاعر تمام شده {۳۱۲,۷۴۸ پخش}

۷۳. وای کشته ما رو {۲۲۷,۲۴۵ پخش}

۷۴. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۸,۱۲۱ پخش}

۷۵. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۴,۱۹۴ پخش}

۷۶. من خرم {۲۷۸,۶۱۶ پخش}

۷۷. چیز {۱,۰۸۴,۵۹۰ پخش}

۷۸. دادا کجایی {۱۹۳,۳۴۶ پخش}

۷۹. ما شریم {۱۹۹,۸۲۰ پخش}

۸۰. عمو کریس تاوون داره {۱۸۱,۹۸۹ پخش}

۸۱. آوازه خوان در خون {۱۸۲,۹۸۸ پخش}

۸۲. بامداد {۲۱۸,۵۴۰ پخش}

۸۳. زندگی سگی ما {۳۱۶,۷۲۶ پخش}

۸۴. فحش بده {۲۰۸,۰۵۷ پخش}

۸۵. حرف زن {۲۶۸,۱۳۲ پخش}

۸۶. ما آخر خط ایم {۱۹۳,۲۵۲ پخش}

۸۷. ما مرد نیستیم {۳۱۷,۱۴۸ پخش}

۸۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۳۴,۰۵۸ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393