تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. دموی رقص اشرار {۷۸,۰۷۸ پخش}

۲. دموی آلبوم 1414 {۳۰۶,۹۹۲ پخش}

۳. عمو نوروز نیا اینجا {۷۲۸,۰۶۷ پخش}

۴. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۹۸,۸۱۰ پخش}

۵. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۱۸,۲۳۲ پخش}

۶. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۵۹,۱۳۵ پخش}

۷. شیاف ( از امین وحید) {۱۴۹,۷۲۸ پخش}

۸. گریه من (زنده) {۱۶۵,۲۵۰ پخش}

۹. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۱,۴۹۲ پخش}

۱۰. شعبان {۱,۸۰۲,۱۲۷ پخش}

۱۱. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۴,۶۶۸ پخش}

۱۲. از تهران تا برلین {۲۱۰,۳۵۰ پخش}

۱۳. اینگونه {۳۶۰,۰۰۱ پخش}

۱۴. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۵,۹۳۵ پخش}

۱۵. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۵,۲۱۹ پخش}

۱۶. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۶۵,۸۸۶ پخش}

۱۷. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۱,۱۶۶ پخش}

۱۸. مامان {۴۲۹,۵۹۲ پخش}

۱۹. خار تو (ورژن کامل) {۱۸۸,۰۴۲ پخش}

۲۰. اینگونه بی تو {۵۱۸,۷۰۰ پخش}

۲۱. ریش (زنده) {۱۷۶,۲۸۰ پخش}

۲۲. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۴,۸۹۵ پخش}

۲۳. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۱۹,۵۸۹ پخش}

۲۴. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۲,۴۸۳ پخش}

۲۵. مرگ نازلی {۱,۱۸۱,۳۷۲ پخش}

۲۶. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۳,۲۴۱ پخش}

۲۷. بیان مره یاری بدن {۷۳۳,۶۰۵ پخش}

۲۸. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۴,۴۵۵ پخش}

۲۹. دکلمه {۱۳۸,۱۶۹ پخش}

۳۰. باداباد {۶۷۵,۰۱۲ پخش}

۳۱. پریود (با محسن نامجو) {۲,۸۸۹,۶۳۴ پخش}

۳۲. برای تو که در بندی {۱۸۰,۶۷۹ پخش}

۳۳. وصیت {۲۸۲,۹۹۹ پخش}

۳۴. تف کن تو صورت من {۲۴۶,۳۰۸ پخش}

۳۵. اجداد (دکلمه) {۱۲۷,۰۶۲ پخش}

۳۶. حاجی {۲۲۸,۳۹۹ پخش}

۳۷. خار تو {۱۶۷,۸۷۱ پخش}

۳۸. ایروپلان {۲۱۶,۱۳۸ پخش}

۳۹. ببخش گاو جان {۳۰۲,۷۹۶ پخش}

۴۰. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۳۷,۸۵۷ پخش}

۴۱. ما ما میا {۱۲۴,۴۷۲ پخش}

۴۲. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۳,۹۸۶ پخش}

۴۳. سقوط اشرار {۱۸۹,۶۴۹ پخش}

۴۴. سقوط {۱۵۳,۸۷۸ پخش}

۴۵. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۴,۶۳۳ پخش}

۴۶. لوس آنجلس {۳۹۹,۴۳۸ پخش}

۴۷. نگفتمت نرو {۱۸۶,۹۰۳ پخش}

۴۸. تو حلقم {۱,۵۵۲,۹۶۴ پخش}

۴۹. قاضی شرعی {۶۲۴,۰۴۶ پخش}

۵۰. اسمشو تقدیر نذار {۳۴۶,۹۱۲ پخش}

۵۱. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۶۸,۲۴۶ پخش}

۵۲. قاضی شرع {۱۳۷,۰۳۰ پخش}

۵۳. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۲,۲۴۰ پخش}

۵۴. دراکولا {۱۳۲,۷۰۹ پخش}

۵۵. نوشابه (زنده) {۴۱۷,۸۳۰ پخش}

۵۶. ایستاده مردن {۱,۰۳۲,۶۱۰ پخش}

۵۷. نقی {۳,۲۵۰,۵۲۵ پخش}

۵۸. بگا مگا {۱,۱۳۷,۷۲۳ پخش}

۵۹. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۳,۷۸۴ پخش}

۶۰. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۱۸,۳۸۴ پخش}

۶۱. کشته مارو {۱۰۵,۳۱۵ پخش}

۶۲. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۵,۳۶۰ پخش}

۶۳. تو ازم بدت می یاد {۱۹۷,۹۴۸ پخش}

۶۴. انکار {۱۶۵,۵۹۴ پخش}

۶۵. وقتی که {۳۳۵,۳۲۲ پخش}

۶۶. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۵,۹۳۰ پخش}

۶۷. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۵,۸۰۹ پخش}

۶۸. مهدی {۵۳۹,۲۲۹ پخش}

۶۹. سال خون {۱۸۲,۱۹۲ پخش}

۷۰. وطن {۲۴۶,۸۵۴ پخش}

۷۱. برادر بردار {۱۶۹,۵۵۶ پخش}

۷۲. شاعر تمام شده {۳۱۱,۸۱۲ پخش}

۷۳. وای کشته ما رو {۲۲۶,۴۶۵ پخش}

۷۴. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۷,۵۱۲ پخش}

۷۵. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۳,۱۰۲ پخش}

۷۶. من خرم {۲۷۷,۹۲۹ پخش}

۷۷. چیز {۱,۰۸۱,۴۲۳ پخش}

۷۸. دادا کجایی {۱۹۲,۹۸۷ پخش}

۷۹. ما شریم {۱۹۹,۴۹۲ پخش}

۸۰. عمو کریس تاوون داره {۱۸۱,۶۱۵ پخش}

۸۱. آوازه خوان در خون {۱۸۲,۶۶۰ پخش}

۸۲. بامداد {۲۱۷,۹۶۳ پخش}

۸۳. زندگی سگی ما {۳۱۵,۸۶۸ پخش}

۸۴. فحش بده {۲۰۷,۶۵۱ پخش}

۸۵. حرف زن {۲۶۷,۵۸۶ پخش}

۸۶. ما آخر خط ایم {۱۹۲,۹۸۷ پخش}

۸۷. ما مرد نیستیم {۳۱۶,۳۹۹ پخش}

۸۸. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۳۱,۵۶۲ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393