تک آهنگ های شاهین نجفی

۱. ریورسینگ عاصی {۴۲,۱۰۴ پخش}

۲. دموی رقص اشرار {۸۸,۵۶۱ پخش}

۳. دموی آلبوم 1414 {۳۰۹,۴۲۶ پخش}

۴. عمو نوروز نیا اینجا {۷۳۵,۷۸۹ پخش}

۵. تو شبیه برادرم هستی (دکلمه) {۱۰۱,۸۹۹ پخش}

۶. مصاحبه با شبکه من و تو در برنامه شب آواز {۱۲۰,۸۶۸ پخش}

۷. همه لاتم ( از نوید زردی) {۱۶۱,۶۳۱ پخش}

۸. شیاف ( از امین وحید) {۱۵۳,۶۹۱ پخش}

۹. گریه من (زنده) {۱۶۸,۲۴۶ پخش}

۱۰. حالا چی مونده (زنده) {۱۲۳,۰۸۴ پخش}

۱۱. شعبان {۱,۸۲۱,۰۹۷ پخش}

۱۲. آن چشم ها (اجرای زنده) {۲۸۶,۹۹۳ پخش}

۱۳. از تهران تا برلین {۲۱۳,۵۱۷ پخش}

۱۴. اینگونه {۳۶۲,۵۷۵ پخش}

۱۵. دموی آلبوم ترامادول {۲۰۶,۷۹۳ پخش}

۱۶. مشتی ماشالا (زنده ونکوور کانادا) {۱۶۷,۴۹۷ پخش}

۱۷. اعدام (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۶۷۰,۲۳۸ پخش}

۱۸. جیمی موریسون (نگاهی بر زندگی و آثار رهبر گروه The Dors) {۹۲,۱۹۶ پخش}

۱۹. مامان {۴۳۳,۴۳۰ پخش}

۲۰. خار تو (ورژن کامل) {۱۹۰,۶۶۳ پخش}

۲۱. اینگونه بی تو {۵۲۱,۷۴۲ پخش}

۲۲. ریش (زنده) {۱۷۸,۶۰۴ پخش}

۲۳. رئیس جمهور (زنده) {۴۷۷,۷۱۸ پخش}

۲۴. باما (شاهین نجفی و مجید کاظمی) ( از گروه اختاپوس) {۱۲۱,۶۳۳ پخش}

۲۵. با ما (با مجید کاظمی) {۳۱۴,۲۱۵ پخش}

۲۶. مرگ نازلی {۱,۱۹۳,۸۳۶ پخش}

۲۷. اسمشو تقدیر نذار ( از امیر عظیمی) {۹۴,۸۷۹ پخش}

۲۸. بیان مره یاری بدن {۷۴۱,۲۱۸ پخش}

۲۹. فصل دریا (با هاتف) {۱۶۵,۹۹۹ پخش}

۳۰. دکلمه {۱۳۹,۳۸۶ پخش}

۳۱. باداباد {۶۷۶,۶۳۴ پخش}

۳۲. پریود (با محسن نامجو) {۲,۹۱۸,۵۱۰ پخش}

۳۳. برای تو که در بندی {۱۸۲,۲۳۹ پخش}

۳۴. وصیت {۲۸۵,۱۸۳ پخش}

۳۵. تف کن تو صورت من {۲۴۸,۵۰۸ پخش}

۳۶. اجداد (دکلمه) {۱۲۸,۲۷۸ پخش}

۳۷. حاجی {۲۳۰,۳۴۹ پخش}

۳۸. خار تو {۱۶۹,۳۰۶ پخش}

۳۹. ایروپلان {۲۱۷,۹۷۸ پخش}

۴۰. ببخش گاو جان {۳۰۶,۲۵۹ پخش}

۴۱. پلنگ زخمی (با شاهین نجفی) ( از امیر عظیمی) {۱۴۰,۰۷۲ پخش}

۴۲. ما ما میا {۱۲۵,۲۸۳ پخش}

۴۳. انقلاب تفکر با غوغا {۱۹۵,۸۱۱ پخش}

۴۴. سقوط اشرار {۱۹۱,۸۹۵ پخش}

۴۵. سقوط {۱۵۵,۱۵۷ پخش}

۴۶. پرنده بی پرنده (با احمد باطبی) {۳۹۶,۵۹۸ پخش}

۴۷. لوس آنجلس {۴۰۴,۹۲۹ پخش}

۴۸. نگفتمت نرو {۱۸۹,۱۵۰ پخش}

۴۹. تو حلقم {۱,۵۶۸,۹۳۸ پخش}

۵۰. قاضی شرعی {۶۲۶,۰۴۳ پخش}

۵۱. اسمشو تقدیر نذار {۳۵۱,۴۵۲ پخش}

۵۲. برای صانع ژاله (با نوید زردی) {۱۷۰,۶۳۲ پخش}

۵۳. قاضی شرع {۱۳۸,۳۰۹ پخش}

۵۴. هذیان (با مجید کاظمی) {۱۵۴,۷۳۶ پخش}

۵۵. دراکولا {۱۳۳,۷۲۳ پخش}

۵۶. نوشابه (زنده) {۴۲۳,۶۹۶ پخش}

۵۷. ایستاده مردن {۱,۰۴۶,۶۱۹ پخش}

۵۸. نقی {۳,۲۸۱,۰۰۷ پخش}

۵۹. بگا مگا {۱,۱۵۴,۸۵۲ پخش}

۶۰. آخرین ترانه ( از امیر عظیمی) {۱۵۴,۷۹۸ پخش}

۶۱. شب آخر ( از امیر عظیمی) {۲۲۰,۱۷۸ پخش}

۶۲. کشته مارو {۱۰۶,۳۴۵ پخش}

۶۳. یکی از اشعار آلبوم هیچ هیچ هیچ {۱۵۶,۴۵۲ پخش}

۶۴. تو ازم بدت می یاد {۱۹۹,۶۱۷ پخش}

۶۵. انکار {۱۶۷,۷۰۰ پخش}

۶۶. وقتی که {۳۴۰,۱۵۸ پخش}

۶۷. پیش قاضی و معلق بازی {۳۴۹,۶۲۷ پخش}

۶۸. پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) {۲۴۹,۵۲۲ پخش}

۶۹. مهدی {۵۴۴,۳۴۶ پخش}

۷۰. سال خون {۱۸۳,۷۶۸ پخش}

۷۱. وطن {۲۴۹,۰۵۴ پخش}

۷۲. برادر بردار {۱۷۱,۲۷۲ پخش}

۷۳. شاعر تمام شده {۳۱۵,۱۶۶ پخش}

۷۴. وای کشته ما رو {۲۲۹,۴۴۴ پخش}

۷۵. هم قفس ( همراهی رپنات ) {۱۶۹,۱۹۷ پخش}

۷۶. به یاد ندا آقا سلطان {۴۴۶,۵۰۳ پخش}

۷۷. من خرم {۲۸۰,۳۴۷ پخش}

۷۸. چیز {۱,۰۹۳,۷۱۶ پخش}

۷۹. دادا کجایی {۱۹۴,۶۵۶ پخش}

۸۰. ما شریم {۲۰۰,۷۸۷ پخش}

۸۱. عمو کریس تاوون داره {۱۸۲,۷۳۸ پخش}

۸۲. آوازه خوان در خون {۱۸۳,۹۳۹ پخش}

۸۳. بامداد {۲۲۰,۱۰۰ پخش}

۸۴. زندگی سگی ما {۳۱۷,۷۸۷ پخش}

۸۵. فحش بده {۲۰۹,۲۸۹ پخش}

۸۶. حرف زن {۲۶۹,۱۶۲ پخش}

۸۷. ما آخر خط ایم {۱۹۴,۲۶۶ پخش}

۸۸. ما مرد نیستیم {۳۲۰,۲۹۹ پخش}

۸۹. شر اعظم (با شاهین نجفی) ( از آلبوم خارجی،شب،خیابان از امین وحید) {۷۴۰,۰۰۱ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393